Home » Agenda/Nieuws » Corona en toegankelijkheid

Corona en toegankelijkheid taxivervoer

Op 8 juni gaat Valys weer starten met vervoer. De Wmo-taxi reed al door, maar onder toepassing van een aantal maatregelen.

Door de vervoerders (KNV) en de vakbonden is een protocol opgesteld voor het zorgvervoer per taxi. Dat protocol voldoet aan de richtlijnen van het RIVM en past in het beleid van de regering.

 

De volgende regels gelden voor Wmo-taxi en Valys naast de 'gewone' regels om Corona-besmettingen te voorkomen.

Wmo-taxi en Valys volgen in principe dezelfde richtlijnen.

 • De vervoerder houdt een intake gesprek met de passagier om te bepalen of iemand klachtenvrij is. Zijn er klachten zoals die bij Corona voorkomen (verkouden, niezen, hoesten, verhoging, enz) dan mag de passagier niet mee. Als een passagier niet zelf kan antwoorden doet de begeleider van die passagier dat. 
 • Als een chauffeur het niet vertrouwt en denkt dat iemand wel klachten heeft, mag hij beslissen dat de passagier niet meegaat.
 • De vervoerder houdt een lijst bij van de mensen die vervoerd zijn. Zo kan als iemand achteraf toch ziek blijkt te zijn, nagegaan worden wie samen met die persoon vervoerd is.
 • In een personenauto mogen twee passagiers mee, in een bus vier passagiers. NB: 1 1/2 m afstand tussen passagiers.
 • Er is een scherm tussen de chauffeur en de passagiers of de chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje.
 • Een niet-medisch mondkapje voor de passagiers is verplicht. Ook voor kinderen. De mondkapjes moeten voldoen aan de eisen van mondkapjes voor openbaar vervoer: dus geen sjaal of een andere leuke doek. Maar het mag wel een zelfgemaakte zijn. 
 • Als de chauffeur een rolstoel moet vastzetten of helpen met de veiligheidsgordel, draagt hij ook een chirurgisch mondkapje.
 • Tussen en tijdens de ritten wordt de taxi goed geventileerd. Ook wordt regelmatig schoongemaakt waarbij vooral de contactpunten (plekken die de chauffeur aanraakt en/of de passagier) extra goed worden schoongemaakt of gedesinfecteerd.
 • Rollator en rolstoel mogen mee. 
 • Scootmobiels mogen niet mee. Scootmobielen veroorzaken extra contactmomenten en dat wordt zo voorkomen.
 • Assistentiehonden (geleidehonden, werkhonden) mogen mee.

 

Corona en toegankelijkheid ziekenhuis

Wat kan wel en niet als je naar het ziekenhuis moet en je hebt een beperking.

Het Platform heeft TerGooi ziekenhuis gevraagd om op de website een apart kopje toe toevoegen over de richtlijnen voor mensen met een beperking. Dit is inmiddels in goed overleg gebeurd.

Klik op de homepage op "Gewone zorg begint weer". Onder het kopje Toegankelijkheid staat antwoord op de vragen over begeleiding, assistentiehonden, rolstoelgebruik, enzovoort.

 

Desinfectiemiddelen.

Het Platform kreeg signalen dat mensen desinfectiemiddelen niet konden vinden. Wel die voor de leenrolstoel, maar niet voor henzelf. Vanuit het ziekenhuis werd gemeld dat in het begin van de Corona-uitbraak het gebrek aan desinfectiemiddelen zo groot was, dat mensen die naar het ziekenhuis kwamen gevraagd werd om thuis de handen met warm water en zeep te wassen. Maar de middelen zijn nu wel aanwezig. Er zal voor gezorgd worden dat deze zo neer gezet worden dat ze makkelijker te vinden zijn.

 

Corona en toegankelijkheid terrassen.

12 juni 2020

Deze vrijdag heeft het Platform (Gregoy Dunker en Heiltje Stuurwold) samen met wethouder Scheepers , drie ambtenaren en Agnes Zuiker van de Gooi en Eemlander de toegankelijkheid van het deel van de Groest waar de terrassen zijn bekeken. De terrassen mochten uitgebreid worden om toch enige omzet te kunnen halen en te voldoen aan de 1 1/2 m afstand tussen mensen in verband met Corona (Richtlijn RIVM). 

De tafels en stoelen bleken op de meeste uitgebreide terrassen gelukkig wel zo neergezet te zijn, dat de geleidelijnen nog bruikbaar zijn. Maar niet overal. Toegezegd is dat daar door de gemeente opgelet gaat worden. Ook wordt er nog steeds aan gewerkt de geleidelijnen door te trekken naar de markt. 

In de Gooi en Eemlander verscheen 13 juni 2020 de reportage die hieronder staat

 

1 juni 2020

De terrassen zijn open. En groter. De reden is begrijpelijk: om nog enige omzet te halen, dus genoeg klanten te trekken die wel op veilige afstand van elkaar moeten zitten is meer ruimte nodig. Alleen betekent het dat de gebruikelijke looproutes voor mensen met een visuele beperking veranderd zijn. Geleidelijnen zijn vaak niet meer te vinden of 'overbouwd'.

Een voorbeeld hiervan is te vinden op de Groest, waar de net nieuw aangelegde geleidelijnen voor een deel niet meer te vinden zijn. Daarvoor in de plaats zouden de molsgoten in de straat gebruikt moeten worden. Maar helaas: daar sluiten de rest van de geleidelijnen niet op aan. (Molsgoten zijn de 'geulen' in de bestrating die voor de waterafvoer dienstdoen.

Een ander punt is dat door het veranderen van de gebruiksruimte van de Groest er minder loopruimte is: rolstoelen hebben daardoor meer last van diezelfde molsgoten. De in de Kerkstraat en Groest aangelegde molsgoten zijn voor mensen op wielen zeer vervelend om langs of overheen te rijden. Buitelingen kunnen het gevolg zijn. Hier is door het Platform al vaker op gewezen.

Namens het Platform heeft Gregory Dunker aan de bel getrokken en dit probleem onder de aandacht van de gemeente gebracht. Het Platform is niet tegen grotere terrassen, maar het was handiger geweest als we daar meteen bij betrokken waren om over geschikte oplossingen mee te denken.