Home » Agenda/Nieuws » Vergaderdata Platform

 

Vergaderdata Platform in 2020

 

Vergaderingen worden gehouden bij Nel van 14.00-16.00 uur

Op dit moment zijn geen vergaderingen gepland.

Het Platform functioneert tegenwoordig als een netwerkorganisatie met contact via voornamelijk berichten via e-mail en via deze website. Dit zal zolang Corona een bedreiging vormt voor de gezondheid en welbevinden van mensen met een beperking en chronisch zieken zo blijven.