Februari 2023

Binnenkort zijn de Waterschapsverkiezingen.

De gemeente en het Platform hebben de vorige verkiezingen geëvalueerd en bedacht wat er verbeterd kan worden om de verkiezingen meer toegankelijk te maken voor iedereen.

Er wordt wel een mogelijkheid om te komen proefstemmen georganiseerd in de bibliotheek op zaterdag 11 maart van 12.30 tot 16.30 uur. Mensen kunnen dan zelf alvast proberen hoe het stemmen in zijn werk gaat.

Ook worden de voorzitters en leden van de stembureau's extra gewezen op een goede bejegening van mensen met een beperking.

Na de verkiezingen zal er weer geëvalueerd worden. De bedoeling is om langzaam, maar gestaag alle stembureaus cor iedereen toegankelijk te maken en zo in te richten dat iedereen zelfstandig kan stemmen.

Bij de gemeente konden stembiljetten in braille of met grote letters worden aangevraagd.  Daarmee kunnen mensen met een visuele beperking thuis alvast uitzoeken waar de kandidaat van hun keuze op de lijst staat.

De gemeente heeft besloten in overleg met de visuele beperkte leden uit het Platform geen stemmal ter beschikking te stellen. Tijdens de vorige verkiezingen is er geen gebruik van gemaakt.