Home » Corona » Corona en TerGooi

Wat kan wel en niet als je naar het ziekenhuis moet en je hebt een beperking?

Op de website van het ziekenhuis staat op de homepage onder het kopje Coronamaatregelen wanneer iemand een begeleider mag meenemen: https://www.tergooi.nl/coronavirus-maatregelen-in-tergooi/

Daar staat:

Een begeleider mag mee met mensen die niet alleen het polibezoek kunnen afleggen (bijv. rolstoel, in de war, blind).

Maar let op: soms moet van tevoren een begeleidersbrief gevraagd worden aan de polikliniek waar je de afspraak hebt.

 

Als iemand op een verpleegafdeling ligt, mag hij één bezoeker per bezoekuur ontvangen. Als deze bezoeker niet alleen op bezoek kan komen (rolstoel, in de war, blind) dan kan een bezoekerskaart voor die begeleider worden aangevraagd.

Coronavirus: maatregelen in Tergooi

(update 30-04-202; overgenomen van website TerGooi)

Om onze patiënten, bezoekers en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen, heeft Tergooi een aantal maatregelen getroffen, we vragen hiervoor uw begrip. Tergooi wil zo veel mogelijk patiënten helpen en hen de zorg leveren die zij nodig hebben.