Home » Corona » Corona en Wmo-taxi

Toegankelijkheid taxi-vervoer en Coronamaatregelen

Op 8 juni 2020 gaat Valys weer starten met vervoer. De Wmo-taxi reed al door, maar onder toepassing van een aantal maatregelen.

Door de vervoerders (KNV) en de vakbonden is een protocol opgesteld voor het zorgvervoer per taxi. Dat protocol voldoet aan de richtlijnen van het RIVM en past in het beleid van de regering.

Let op: af en toe verandert het protocol. Kijk dus altijd na wat nu geldend is.

 

De volgende regels gelden voor Wmo-taxi en Valys naast de 'gewone' regels om Corona-besmettingen te voorkomen.

Wmo-taxi en Valys volgen in principe dezelfde richtlijnen.

  • De vervoerder houdt een intake gesprek met de passagier om te bepalen of iemand klachtenvrij is. Zijn er klachten zoals die bij Corona voorkomen (verkouden, niezen, hoesten, verhoging, enz) dan mag de passagier niet mee. Als een passagier niet zelf kan antwoorden doet de begeleider van die passagier dat. 
  • Als een chauffeur het niet vertrouwt en denkt dat iemand wel klachten heeft, mag hij beslissen dat de passagier niet meegaat.
  • De vervoerder houdt een lijst bij van de mensen die vervoerd zijn. Zo kan als iemand achteraf toch ziek blijkt te zijn, nagegaan worden wie samen met die persoon vervoerd is.
  • Er is een scherm tussen de chauffeur en de passagiers of de chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje.
  • Een niet-medisch mondkapje voor de passagiers is verplicht. De mondkapjes moeten voldoen aan de eisen van mondkapjes voor openbaar vervoer: dus geen sjaal of een andere leuke doek. Maar het mag wel een zelfgemaakte zijn. 
  • Als u geen mondkapje kunt dragen door uw beperking, moet u dat kunnen aantonen. Zie de informatie hierover op de website van Ieder(In).
  • Als de chauffeur een rolstoel moet vastzetten of helpen met de veiligheidsgordel, draagt hij ook een chirurgisch mondkapje.
  • Tussen en tijdens de ritten wordt de taxi goed geventileerd. Ook wordt regelmatig schoongemaakt waarbij vooral de contactpunten (plekken die de chauffeur aanraakt en/of de passagier) extra goed worden schoongemaakt of gedesinfecteerd.
  • Rollator, rolstoel en scootmobiel mogen mee. 
  • Assistentiehonden (geleidehonden, werkhonden) mogen mee.

Valys en door lock-down niet-gebruikte kilometers.

Gregory Dunker heeft 24 oktober een brief aan minister De Jonge geschreven om zijn aandacht te vragen voor niet gebruikte kilometer budgetten van Valys.

Valys is de regeling van de overheid voor bovenregionaal vervoer voor ouderen en mensen met een beperking! Die is van toepassing waar de 5 zones van de WMO-taxi stopt. Dit kan met taxi van deur tot deur, of met een taxi als aansluiting op bed trein.

Iedereen uit de doelgroep krijgt per kalenderjaar een vastgesteld budget van een aantal kilometersloor vervoer door Valys. wat niet is gebruikt vervalt na dat jaar en er start een nieuw budget. Maar dit jaar heeft het ministerie vanwege Corona besloten om het Valys vervoer te stoppen van maart tot eind juni.Deze noodgedwongen niet gebruikte kilometers gaan verloren. 

Gregory heeft de minister voorgesteld het niet gebruikte budget toe te voegen aan dat van 2021.