Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken Hilversum

De Vereniging Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken Hilversum heeft als doel de collectieve belangen van alle mensen met een beperking (verstandelijk, lichamelijk en/of zintuiglijk) en/of een chronische ziekte in Hilversum te behartigen.

Het Platform streeft naar een verbetering van de kwaliteit van leven en bestaan van mensen met een beperking en naar het ontwikkelen van mogelijkheden opdat iedereen op volwaardige wijze deel kan nemen aan de samenleving. 

Bijdragen aan het bereiken van een inclusieve samenleving is daarbij ook een doel. 

Nederland heeft daarvoor het VN-Verdrag Handicap onderschreven. Dit heeft geresulteerd in de Wet Handicap.

 

Alle activiteiten van het Platform zijn erop gericht deze doelstellingen te bereiken.

Op de website is informatie over de organisatie en de activiteiten van het Platform te vinden, maar ook allerlei praktische informatie voor mensen met een beperking.

 

De website wordt momenteel aangepast.

 

Maak voor contact met het Platform gebruik van onderstaand contactformulier.