Platform gehandicapten Hilversum

Vereniging 

Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken Hilversum.

Het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken Hilversum stelt zich ten doel om de collectieve belangen van mensen met een beperking ( verstandelijk, lichamelijk en / of zintuiglijk) en / of een chronische ziekte, in Hilversum te behartigen.

Het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken Hilversum streeft naar het verbeteren van de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking en het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden om op volwaardige wijze deel te nemen aan de samenleving.  

Alle activiteiten van het Platform zijn erop gericht deze doelstellingen te bereiken.

Op de website is informatie over de organisatie en de activiteiten van het Platform te vinden, naast allerlei praktische informatie voor mensen met een beperking.