Week van de Toegankelijkheid 2021/Dutch Media Week.

'Overhandiging ' rapport toegankelijkheid/bruikbaarheid Dutch Media Week

Door het Platform is in oktober 2021 in het kader van de Week van de Toegankelijkheid een onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de Dutch Media Week voor mensen met een beperking. Dit gebeurde in samenwerking met de Dutch Media Week en de Gemeente.

Het rapport hierover is 5 januari 2022 in verband met Corona-maatregelen digitaal 'overhandigd' aan wethouder Karin Walters (gemeente Hilversum) en Herman Dummer (Dutch Media Week). Daarbij waren ook aanwezig de projectleider inclusie agenda van de gemeente Janine Wiersma en namens het Platform Bart Oosterveld en Heiltje Stuurwold.

In het verslag staan aandachtspunten en aanbevelingen over het verbeteren van bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van evenementen en de gebouwen/omgeving rondomen betrokken bij een evenement.

Her verslag is na te lezen in de pdf. onder de foto.

Verslag Onderzoek Toegankelijkheid En Bruikbaarheid DMW Def Pdf
PDF – 12,2 MB 342 downloads

Iedereen moet overal mee kunnen doen, online en op locatie: Uit en Thuis.

Elk jaar wordt op initiatief van Ieder(In) de Week van de Toegankelijkheid georganiseerd wordt elk jaar op initiatief van Ieder(In) georganiseerd. In 2021 is dat van 4 tot en met 8 oktober.

Dit jaar is het thema van de Week van de Toegankelijkheid "Uit en Thuis":

Nu we er weer meer op uit kunnen, willen we dat iedereen dat kan. Daarom vragen we in de Week van de Toegankelijkheid aandacht voor toegankelijke winkels, horeca, theaters, natuurgebieden, sportaccommodaties, festivals etc.

Maar online meedoen is en blijft net zo belangrijk, ook 'na Corona'. Daarom is in de Week ook aandacht voor digitale toegankelijkheid.

Iedereen moet overal mee kunnen doen, online en op locatie: Uit en Thuis.

 

De Dutch Mediaweek is een jaarlijks terugkerend evenement in Hilversum (en  Den Haag), dat dit jaar deels samenvalt met de Week van de Toegankelijkheid 2021.Het Platform doet mee aan de Week van de Toegankelijkheid en combineert dat met de Dutch Mediaweek.

In samenwerking met de Dutch Mediaweek en in overleg met de gemeente Hilversum wordt onderzocht hoe de toegankelijkheid is van diverse publieksactiviteiten tijdens de Dutch mediaweek.. Ook zal aandacht worden besteed aan de Toegankelijkheid en bruikbaarheid van de website van de Dutch Mediaweek: www.dutchmediaweek.nl
De resultaten hiervan zullen in de toekomst worden gebruikt bij het verbeteren van de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de Dutch Mediaweek voor en door mensen met een beperking.
Activiteiten vinden gedurende de Week van de Toegankelijkheid op diverse plekken plaats.