Voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 heeft Ieder(In)  samen met de aangesloten belangenorganisaties van Mensen met een beperking een manifest opgesteld. Ook leden van het Platform G&CZ Hilversum hebben daarna bijgedragen.

In het Manifest staan 11 aandachtspunten om  een inclusieve en toegankelijke gemeente te worden. Dit Manifest is samen met een brief waarin een en ander meer uitgewerkt wordt aan de fracties in de huidige gemeenteraad gestuurd.