Doelstellingen

In Artikel 2 van de Statuten van het Platform staat:

De vereniging heeft ten doel:
het behartigen van de belangen van gehandicapten en chronisch zieken in Hilversum op -
het gebied van vervoer, bereikbaarheid en toegankelijkheid van instellingen en
gebouwen, voorzieningen betreffende de Wet Voorzieningen Gehandicapten en de
uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en voorts het verrichten van al
hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 
In de praktijk betekent het, dat het Platform zich bezig houdt met:

Meer informatie hierover op de subpagina's