Toegankelijkheid

BTB = Bereikbaarheid , Toegankelijkheid en Bruikbaarheid.

Een van de doelstellingen van het Platform is het bevorderen van de toegankelijkheid van instellingen en openbare gebouwen in Hilversum. De omgeving is van invloed op het doen en laten van mensen.  Als de openbare ruimte niet toegankelijk is worden mensen belemmerd in hun deelname aan de maatschappij. Het is dus belangrijk dat bekeken wordt wat de ervaringen van mensen met een beperking zijn bij het gebruik van de openbare ruimte.

'Schouwen' zijn daarvoor een praktisch middel.
 
Een schouw is: Met behulp van een checklist een vooraf bepaalde route volgen, waarbij problemen die ervaren worden, met betrekking tot bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de ruimte geregistreerd kunnen worden. Hetzelfde kan met gebouwen worden gedaan.
 
Een schouwgroep, die bestaat uit mensen met verschillende beperkingen, voert een schouw uit aan de hand van de checklist. Aan de hand van de uitkomst van de schouw wordt er een advies opgesteld voor de gemeente of de instelling waar de schouw heeft plaats gevonden. In het advies worden positieve punten en knelpunten beschreven.
Een schouwgroep zal door zijn samenstelling tijdens de schouwing problemen ervaren die representatief zijn voor een grotere groep mensen.

Het Platform draagt met diverse ervarinsdeskundige leden bij aan de Regionale Schouwgroep in 't Gooi. De leden hebben daarvoor een cursus gevolgd.

Ook doet het Platform geregeld zelf kleinere schouwen en/of signaleert problemen en draagt oplossingen aan. Zie  archief voor verslagen van schouwen en adviezen.

Het Platform let daarnaast ook op toegankelijkheid en bruikbaarheid van bijvoorbeeld de website van de Gemeente. Problemen met de website van de Gemeente voor mensen met een beperking worden doorgegeven aan de webmaster.