Home » Agenda/Nieuws

In het menu links staan subpagina's:

-   Vergaderdata Platform

-   Fietsparkeerbeleid en sticker

-   Laat geen belastinggeld liggen!

-   Inspraakreactie van het Platform op de openbare ruimte locatie Paardenplein

-   Een toilet voor iedereen!

-   Ratificatie VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking

-   Reactie van het Platform op aanpassingen crematorium/begraafplaats Zuiderhof

-   Toegankelijkheid turborotonde

-   Veiligheid: maatregelen bij rampen en calamiteiten gericht op bescherming van mensen met een beperking

-   Inspraakreactie van het Platform op de Structuurvisie  Hilversum 2030

-   Inspraakreactie van het Platform op het plan voor de nieuwe wijk Anna's Hoeve