In het menu links staan diverse subpagina's bijvoorbeeld over:

-  Onderwerpen die verband houden met Corona

-   Zelfstandig stemmen voor visueel beperkte mensen in Hilversum

-   Fietsparkeren Centrum Hilversum

-   Laat geen belastinggeld liggen!

-   Een toilet voor iedereen!

-   Ratificatie VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking

-   Toegankelijkheid Stadskantoor

-   Toegankelijkheid/bruikbaarheid website gemeente

-   Veiligheid: maatregelen bij rampen en calamiteiten gericht op bescherming van mensen met een beperking