WvdT 2022: brief inclusie

 

Door het Platform is dit jaar geen project uitgevoerd in het kader van de Week van de Toegankelijkheid 2022. Wel is vandaag 3 oktober een brief aan de gemeenteraad gestuurd over inclusie met de volgende inhoud:

 

Geachte dames en heren,

 

Met deze brief wil het Platform G&CZ uw aandacht vragen voor inclusie en toegankelijkheid. Toegankelijkheid bepaalt mede of een samenleving inclusief is. Een inclusieve samenleving is toegankelijk voor iedereen.

 

Van 3 tot en met 8 oktober 2022 is de Week van de Toegankelijkheid. In de voorgaande twee jaren heeft het Platform G&CZ met steun van de projectleider inclusie van de gemeente en samen met anderen hieraan aandacht besteed. Dit jaar niet; de in de lokale inclusie agenda van de gemeente toegezegde steun blijft uit.

 

In   2019 heeft de gemeenteraad gesproken over de Agenda Lokale Inclusie 2020-2023. Met als resultaat dat deze werd teruggenomen door het College en aangepast aan de bedoelingen van de minister van VWS: 

In de lokale inclusie agenda moet staan wat de gemeente doet om inclusie, dat is deelname aan de samenleving van mensen met een beperking, mogelijk te maken en te bevorderen. 

De aangepaste versie van de Inclusie-agenda is niet meer voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

Wel werd op onderdelen een begin gemaakt met de uitvoering en bestaand beleid voortgezet, maar dit stierf een vroege dood omdat de projectleider ander werk vond. 

Nu lijkt wederom de bevordering van de inclusieve samenleving te verdwijnen doordat deze ten onrechte gelijkgesteld wordt aan diversiteit. 

 

Het Platform G&CZ wil u er daarom nog eens aan herinneren, dat zolang er niet daadwerkelijk gewerkt wordt aan inclusie, het onmogelijk blijft dat alle mensen (ongeacht kleur, religie, sequeel voorkeur enz) deel kunnen nemen aan de samenleving. In een rolstoel of als visueel beperkte of met welke beperking dan ook, kan niemand zelfstandig deelnemen aan bijvoorbeeld diversiteits-feestjes. Of zelfs nergens aan deelnemen.

 

Daarom roept het Platform G&CZ u op daadwerkelijk door te gaan met uitvoering en uitbreiding van de inclusie-agenda en dit voor de toekomst veilig te stellen. Alleen zo kan een inclusieve samenleving zoals bedoeld in het VN-Verdrag Handicap bereikt worden. 

 

Met vriendelijke groet,

Namens het Platform G&CZ

Heiltje Stuurwold (secretaris)