Wanneer naar de GGD en wanneer zelftesten?

Mensen die klachten hebben, moeten  een zelftest doen. Belangrijk is dat ze dat zo snel mogelijk na het ontstaan van de klachten doen. 

  • Als de uitslag van de zelftest positief is, is een bevestiging test bij de GGD niet meer nodig. 
  • Je laat wel later een test bij de GGD doen als een herstelbewijs nodig is.
  • Als de uitslag van de zelftest negatief is, blijft het belangrijk dat mensen zich  houden aan de basisregels (handen wassen, afstand houden, niezen, hoesten in de elleboog enzovoort).

MAAR: SOMS MAG OF KAN GEEN ZELFTEST GEBRUIKT WORDEN:

Mensen met een kwetsbare gezondheid, zwaar zieke mensen, of mensen die in contact komen met of werken met kwetsbare mensen moeten zich door de GGD laten testen.

 

Gebruik altijd een goede zelftest: die hebben een CE-logo op de verpakking.