Onderzoek bruikbaarheid website Hilversum

Waarom een test op de bruikbaarheid van de website van de gemeente.

Het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken  en de Vereniging LFB (voor en door mensen met een verstandelijke beperking) krijgen geregeld signalen, dat de website van de gemeente Hilversum niet toegankelijk is.

Mensen met een beperking kunnen de website wel vinden, maar niet goed gebruiken. Daardoor kunnen ze soms niet de informatie vinden over onderwerpen die voor hen van belang zijn, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een rolstoel of huishoudelijke hulp.

Ook de Adviesraad Sociaal Domein en de Cliëntenraad Sociale Zaken horen dit regelmatig.

Dat is opmerkelijk, omdat de gemeente al een aantal jaren werkt aan de verbetering van de toegankelijkheid van de website. Ervaringsdeskundigen uit de Adviesraad, Platform en diverse betrokken inwoners hebben daaraan meegewerkt.

 

Platform en LFB denken dat de website misschien wel redelijk toegankelijk is, maar dat bruikbaarheid nog iets anders is. 

Toegankelijkheid houdt vooral in, dat  technisch alles, maar bruikbaarheid heeft te maken met hoe mensen daar dan gebruik van kunnen maken om informatie te vinden.

Daarom hebben Platform G&CZ en LFB Hilversum een onderzoekje gedaan met steun van de gemeente om erachter te komen wat de reden is van de verminderde bruikbaarheid. Dat resultaten van dat onderzoek staan in een verslag dat hieronder is te downloaden. 

Week van de toegankelijkheid, 5 t/m 9 oktober 2020.

Elk jaar wordt op initiatief van Ieder(In) de Week van de Toegankelijkheid georganiseerd.

Dit jaar is het thema van de Week van de Toegankelijkheid "Digitale Toegankelijkheid".

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid zouden Platform en LFB op 7 oktober om 11.00 uur het verslag van het onderzoek overhandigen aan wethouder Karin Walters. Dat gaat door de Coronamaatregelen niet door. 

In het verslag staat  hoe Platform en LFB hebben samen gewerkt om te onderzoeken en ontdekken waarom mensen de website van de gemeente niet goed kunnen gebruiken.

Dat leidt tot een aantal  aanbevelingen aan de gemeente hoe de bruikbaarheid van de website kan worden verbeterd. 

Het verslag is inmiddels digitaal verspreid (ook aan de wethouder) en is hieronder te downloaden.

 

Verslag Onderzoek Bruikbaarheid Website Gemeente Hilversum
PDF – 618,4 KB 721 downloads

26 oktober 2020

De gemeente is op diverse fronten actief begonnen met het verbeteren van de toegankelijkheid van de website. Platform en LFB worden hier bij betrokken, zoals te lezen staat in de Voortgangsrapportage  Agenda Wmo en welzijn in de wijk.

Ons verslag wordt daarin genoemd: “Tevens gaan we aan de slag met het onderzoek dat het Platform
Gehandicapten en Chronisch Zieken en de LFB hebben gedaan naar de bruikbaarheid van de website vande gemeente Hilversum. Het rapport bevat concrete punten voor verbetering van de informatie en de
digitale toegankelijkheid.”

Inderdaad zijn de eerste contacten gelegd met verschillende communicatie-medewerkers om de bruikbaarheid gezamenlijk aan te pakken!

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.