Red ons Recht

START LANDELIJK ACTIE ’RED ONS RECHT’ , 17 september 2005

Actie Hilversum’s gehandicaptenplatform: Red Ons Recht

Zaterdagmiddag 17 september was er een merkwaardige stoet te zien bij winkelcentrum De Koepel in Hilversum.Een volgeladen reddingsboot op een trailer wordt voortgetrokken door een auto. Achter de boot lopen, rollen en rijden matrozen die strijdvaardige liederen zingen. De omstanders zijn getuige van de eerste landelijke actie ‘Red ons Recht’. Mensen met beperkingen, hun ouders en verzorgers willen met de actie duidelijk maken dat met de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) het recht op zorg verdwijnt. En daarmee verdwijnt hun zelfstandigheid en de mogelijkheid om volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij.

 

 Red Ons Recht

De Red ons Recht matrozen delen kaarten uit onder de omstanders. Hierop kunnen mensen invullen wat er voor hen persoonlijk op het spel staat als de WMO doorgaat. De kaarten kunnen worden verstuurd aan de Tweede Kamer om de landelijke politiek bewust te maken van de gevolgen van de WMO in het persoonlijk leven van mensen. Ook worden mensen uitgenodigd om dat wat zij zelf straks kwijtraken met de WMO, symbolisch in de reddingsboot te stoppen.

De stoet houdt stil op de zomermarkt in Hilversum.Daar wordt Anouchka van Miltenburg, Tweede Kamerlid VVD, uitgenodigd de boot te dopen met ‘pleegzuster bloedwijn’. De boot heet vanaf nu ‘Beschaving 1’. Van Miltenburg spreekt de bemoedigende woorden uit: “Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten weg achter de geraniums. We zullen er voor strijden dat zij volwaardig meedoen aan de maatschappij. Als er een nieuwe WMO komt, moeten we er voor zorgen dat het een wet wordt met goede regels, waarmee iedereen overal gelijk behandeld wordt.”

Reddingsboot vaart voort

Op prinsjesdag meerde de boot in Gorkum aan. En zo zal de reddingsboot de komende maand onder andere Nijmegen en Maastricht aan doen, om tenslotte te eindigen tijdens een landelijke demonstratie, in de hofvijver van Den Haag.

(Dit verslag van de start van de landelijke actie Red ons recht op het Zomerfeest in de Kerkelanden is een gedeelte uit het verslag van de RFvO-Nieuwsbrief van oktober 2005.)


ZOMERFEEST KERKELANDEN, 17 SEPTEMBER 2005

Het Platform was ook met een kraam aanwezig op het Zomerfeest in de Kerkelanden. Met dezelfde informatie en de kaarten van de Red ons Recht-actie die dezelfde dag daar werd gestart. zie verslag hierboven.
Er was regelmatig aanloop bij de kraam van mensen die informatie vroegen. Meer  dan twintig mensen meldden zich aan als steunlid.
De kraam was ook het verzamelpunt aan het begin en eind van de actie Red ons Recht.
 
 
"Red ons recht" in de krant.