Het Platform denkt al enige jaren mee over de vernieuwing van het Stationsgebied. 

Het gaat daarbij naast toegankelijkheid en bruikbaarheid in het algemeen specifiek over de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de openbare ruimte, de aan teleggen fietsenkelder, het busstation, de tunnel, en het Oosterspoorplein. Dat laatste in samenhang met de ontwikkeling van het Bruisend Hart, wijk 2021. 

Tijdens de verschillende fasen van de aanleg van al deze zaken zullen we over de toegankelijkheid en bruikbaarheid meedenken.

Toegankelijkheid stationsplein (bewerkt: uit Nieuwsbrief van Gemeente over Stationsgebied)
 

Tijdens de vernieuwing van het Stationsgebied zullen de komende jaren de  routes voor wandelaars en fietsers vaak veranderen. Dat is vervelend maar niet te voorkomen gezien de vele werkzaamheden die hier op stapel staan. De gemeente probeert hier tijdig over te communiceren en ook ter plekke met onder andere bebording de juiste routes aan te geven. Ook wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met rolstoelgebruikers en mensen met een visuele beperking. Er worden alternatieve routes en maatregelen bedacht en afgestemd  met de belangenorganisaties, zoals het Platform Chronisch Zieken en Gehandicapten. Geregeld wordt het gebied geschouwd. Bij de sloop van GAK kelder zijn al de nodige aanpassingen in de routes doorgevoerd, zo is de route bij de ingang van de interwijktunnel aangepast door het plaatsen van een houten geleideplank aan het eind van de blindenstrook (zie foto). Mensen met een visuele beperking kunnen zo beter hun richting vinden en hun route vervolgen. Voor mensen met een mobiliteitsbeperking waren op dit moment geen aanpassingen nodig.

Tijdens een schouw op 20 september werden nog wat probleemzones in kaart gebracht en oplossingen besproken. Die gaan zo snel als mogelijk uitgevoerd worden.

Helaas is het niet mogelijk alle oneffenheden in de trottoirs en geleidelijnen  op te lossen zolang het gebied in ontwikkeling is. 

 

 

Advies over fietsenkelder Stationsplein.

In het Stationsgebied zijn twee fietsenkelders gepland. De eerste is die met de ingang in de Interwijktunnel. De tweede komt onder het Stationsplein met een in/uitgang op de Schapenkamp en een in/uitgang in de Stationshal. In de tweede kunnen ook scootmobiels gestald worden en andere 'grote' fietsen. 

Desgevraagd heeft het Platform geadviseerd na terugkoppeling met ervaringsdeskundigen uit de achterban, dat een kleine lift naar de stationshal vanuit de fietsenkelder nodig is.

Voor mensen die met een scootmobiel (vanwege een mobiliteitsbeperking) of die op een (aangepaste) fiets een rollator meenemen zal een trap een onmogelijke hindernis zijn aan het begin van hun reis met de trein. De gemeente zal dit advies doorgeven aan ProRail.