Inspraak Anna's Hoeve

Het Platform heeft in oktober 2012 een inspraakreactie gestuurd naar de Gemeente over de ontwikkeling van de nieuwe wijk Anna's Hoeve. Zie download onderaan de pagina.

In oktober 2013 is een inspraakreactie gestuurd naar de Gemeente over het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte. Samenvattend is het Platform tevreden met het voorgestelde ontwerp, maar in de inspraakreactie is benadrukt, dat na aanleg van de wijk, een schouw van de openbare ruimte nuttig en nodig zal zijn. Daarnaast waren er enkele opmerkingen over dtails van het voorgetselde plan voor de openbare ruimte. Download van de inspraakreactie onderaan de pagina.

Februari 2014 heeft de Gemeente een reactie gestuurd, waarin onder andere wordt aangekondigd dat een jaar na aanleg van de neiuwe wijk het Platform zal worden betrokken bij een evaluatie door middel van een schouw.Reactie Gemeente: zie download.

 

 

 

 

inspraak ontwerp openbare ruimte Anna's Hoeve.docx
Word – 21,3 KB
nota van beantwoording VOmna.pdf
PDF – 26,2 KB 1021 downloads
inspraak Anna's Hoeve.docx
Word – 21,1 KB 993 downloads