Home » Agenda/Nieuws » Zwembad Arenapark

Augustus 2020 is door leden van het Platform gesproken met ambtenaren van de gemeente en een projectleider over het nieuw te bouwen zwembad op het Arenapark.

Naar aanleiding van dit eerste gesprek is informatie over de toegankelijkheid en bruikbaarheid enz van zwembaden voor mensen met een beperking gestuurd aan de projectbegeleiding. 

In juni is het Programma van Eisen voor het zwembad besproken en becommentarieerd, zodat dit aangepast kon worden voor het naar de gemeenteraad werd gestuurd ter vaststelling.

Afgesproken is dat tegen de tijd dat het ontwerp klaar is weer een overleg gepland wordt om dat te bekijken en te bespreken.