Februari 2023.

De plannen voor het Arenapark zijn ingrijpend gewijzigd. Voorlopig dus geen nieuw zwembad.

De gemeenteraad heeft aangegeven, dat het nieuwe zwembad onderdeel moet gaan worden van een geheel nieuw plan met sportvoorzieningen. 

Er is nog veel onduidelijk, maar navraag bij de ambtenaar betrokken bij het nieuwe zwembad leerde, dat het Plan van Eisen, waaraan het Platform heeft meegewerkt, nog  staat.

 

April 2022 is door het platform contact opgenomen met de gemeente om te vragen hoe het staat met de planning rond het zwembad op het Arenapark.

Helaas zijn de plannen in de afgelopen tijd steeds veranderd. Alles moest anders, groter: meer sportgelegenheden, meer woningen en meer kantoren en zelfs een hotel en minder ruimte voor groen. 

na de verkiezingen is alles helemaal tot stilstand gekomen. Wij denken dat alle plannen opnieuw bekeken gaan worden.

Gevolg is dat het zwembad voorlopig niet gebouwd gaat worden. 

Maar zodra daar weer over meegedacht moet worden door het Platform, zullen we daarvoor uitgenodigd worden. Gelukkig wordt dat bij sommigen al een automatisme: voor een goede toegankelijkheid voor mensen met een beperking is het nodig vroegtijdig het Platform G&CZ als ervaringsdeskundigen te betrekken. 

 

Augustus 2020 is door leden van het Platform gesproken met ambtenaren van de gemeente en een projectleider over het nieuw te bouwen zwembad op het Arenapark.

Naar aanleiding van dit eerste gesprek is informatie over de toegankelijkheid en bruikbaarheid enz van zwembaden voor mensen met een beperking gestuurd aan de projectbegeleiding. 

In juni is het Programma van Eisen voor het zwembad besproken en becommentarieerd, zodat dit aangepast kon worden voor het naar de gemeenteraad werd gestuurd ter vaststelling.

Afgesproken is dat tegen de tijd dat het ontwerp klaar is weer een overleg gepland wordt om dat te bekijken en te bespreken.