28 februari 2023

Het Platform is benaderd om mee te denken over de herinrichting van de 'Gijsbrecht'. De Gijsbrecht van Amstelstraat vormt een leuk winkelgebied. Maar het is voor mensen met een beperking niet altijd makkelijk daar te winkelen. Het is eigenlijk een te smalle straat voor alle verkeer dat er gebruik van maakt.

Voordat met het echte plannen maken wordt gestart is een onderzoek met het Burgerpanel gedaan om te kijken wat de wensen zijn met betrekking tot de vormgeving van de straat.

Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van de ervaring van mensen met een beperking over wat beter zou kunnen of moeten bij de herinrichting van de straat. Deze moet immers ook veilig door hen gebruikt kunnen worden. 

Vrijdag 24 maart 2023 gaat een groep ervaringsdeskundigen een wandeling maken met de gemeente over de Gijsbrecht om aan te geven welke knelpunten er zijn.