Fietsparkeren centrum Hilversum

Fietsparkeerbeleid (2)

Vrijdag 26 oktober 2018 hebben vertegenwoordigers van het Platform G & CZ en de Regionale Schouwgroep Toegankelijkheid Gooi en Vecht overlegd met de gemeente over een ontheffingsregeling voor het fietsparkeren in het centrum van Hilversum voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Benadrukt werd, dat het Platform en de RSTGV bij het bespreken van de plannen in februari wel degelijk erop hadden aangedrongen dat er een regeling moest komen voor mensen die vanwege hun beperking met hun fiets of scootmobiel tot bij een winkel moeten kunnen komen. Dit werd door de gemeente erkend.

 

Ook werd verduidelijkt wat precies met 'fietsvrij gebied' wordt bedoeld.

Fietsvrij houdt in:

- Er mag niet gefietst worden; mensen  mogen alleen met de fiets aan de hand lopen in het 'fietsvrije gebied'. 

- Fietsen mogen alleen in het 'fietsvrije gebied' alleen op de daarvoor aangewezen plekken geparkeerd worden. Die staan op de kaart hieronder aangegeven.. Het 'fietsvrije gebied' is in geel weergegeven.

-Scooters en allerlei 'grote' bijzondere modellen fietsen (bakfiets, duofiets, tandem, enz. kunnen bij nietjes (fietsaanleunhek) parkeren.

- Scootmobielen en aangepaste fietsen die verstrekt zijn vanuit de Wmo, mogen wel in het 'fietsvrije gebied' geparkeerd worden. Maar zij mogen niet  in de weg te staan of op een gevaarlijke manier zijn neergezet. Bijvoorbeeld op een geleidelijn mag niet geparkeerd worden.

 

Voor andere mensen moet een laagdrempelige regeling bedacht worden om een ontheffing te kunnen krijgen. Maar alleen als dat echt nodig is.(Dus niet als de fiets als loophulpmiddel gebruikt wordt; een fiets is geen loophulpmiddel).

Vanuit het Platform en de RSTGV kwam het voorstel om dit òf via het Sociaal Plein te regelen òf via een 'briefje van de huisarts'.

Helaas kan het nog wel even duren voor een officiële regeling ook werkelijk kan worden ingevoerd. Op dit moment is het belangrijk voor de tot die tijd geldende coulance-regeling ook duidelijke criteria te gebruiken. Daarom wordt nu gewerkt met de regel dat iemand niet meer dan 100 m zelfstandig kan lopen met een hulpmiddel (rollator, krukken). Dat is een criterium dat ook geldt voor gehandicaptenparkeerkaarten. 

 

Nog even werd gesproken over de noodzaak en de mogelijkheid van een grote inpandige fietsenstalling in het centrum. Daar wordt nog steeds aan gewerkt. 

 

Als er verdere ontwikkelingen zijn zullen Platform en Regionale Schouwgroep daarbij betrokken worden.

Fietsparkeerbeleid (1)

Platform G&CZ en Regionale Schouwgroep Toegankelijkheid Gooi en Vecht hebben in februari met de gemeente Hilversum gepraat over het plan om een deel  van het centrum fietsvrij te maken. Dat plan was al ontworpen en wij hebben bekeken wat het voor gevolgen voor mensen met een beperking zou hebben.
 
Wij konden ons in het plan vinden: Er zouden voldoende fietsrekken worden bijgeplaatst en het zou een fietsvrij centrum met een rustige winkelomgeving voor iedereen opleveren. 
 
- Er zijn dan geen fietsende mensen tussen winkelend publiek. Dat is veiliger door beter een overzicht voor ouderen, kinderen en mensen met diverse beperkingen (zoals mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, Verstandelijk Beperkten, Visueel Beperkten)
- Omdat de fietsen buiten het fietsvrije centrum geparkeerd worden, staan er geen fietsen geparkeerd op de geleidelijnen en op de gidslijnen (= bijv muren van huizen en winkels).  Aanvullend   hebben we erop gewezen, dat er ook geen reclameborden en dergelijke in de weg moeten staan.
- Doorgangen worden niet versperd door fietsen: voetgangers al dan niet met rollator, rolstoelers, kinderwagens enz kunnen vrijelijk passeren.
 
We hebben nog genoemd dat er mensen met speciale fietsen zijn, die hem echt nodig hebben en voor sommige scootmobielgebruikers ook iets bedacht moest worden. Deze mensen zouden met hun (speciale) fiets tot bij de winkels moeten kunnen komen en de fiets daar stallen.Ons werd gezegd, dat dit al was toegezegd door de wethouder.
 
We hebben het verder vooral gehad over de ruimte buiten het fietsvrije gebied, waar nu veel fietsenrekken zouden komen: die rekken zouden goed gemarkeerd moeten zijn en er zou moeten worden voorkomen  dat daar 'wild' geparkeerd wordt. Dat zou nadelig zijn voor de toegankelijkheid van het gebied buiten de fietsvrije zone.
 
>> Er is niet gesproken over stickers en wie daar wel of niet voor in aanmerking komt, dwz wat de criteria zijn.

 

Instructie Aanvragen fietsparkeren  ontheffingssticker mindervaliden
Het Platform heeft de gemeente gevraagd hoe mensen aan een 'fietssticker' kunnen komen. en wat de criteria zijn voor toekenning:
 
Voor het aanvragen van een ontheffingssticker moet een gemotiveerde mail/brief door de aanvrager of wettelijk vertegenwoordiger/gemachtigde verstuurd worden naar de gemeente Hilversum
 
In de motivatie moet aangetoond worden dat de aanvrager de fiets nodig heeft als hulpmiddel. Als criterium wordt genomen dat het niet mogelijk is om verder dan 100 m te lopen zonder ondersteuning. Dit is hetzelfde criterium als voor de parkeerkaart voor een auto, vandaar dat die ontheffing ook als voldoende bewijs geldt. (Kennelijk mag voor de fietssticker ook een fiets als ondersteuning dienen).
De aanvraag kan per mail verstuurd worden naar fietsparkeren@hilversum.nl
of 
schriftelijk naar: Gemeente Hilversum, t.a.v. mw. L. Singels, Postbus 9900, 1201GM  Hilversum.
 
Het Platform gaat binnenkort met de gemeente praten over een betere en eerlijke regeling voor de fietssticker. Zie verslag in Fietsparkeerbeleid (2).