Vervolg toegankelijkheid Groest

September 2021

In 2019 is een groot deel van de Groest bekeken op aanpassingen met het meer toegankelijk maken voor mensen met een visuele beperking of een mobiliteitsbeperking.

Toen werd aangekondigd, dat gewerkt zou worden aan een vervolg hiervan voor het stuk van de Leeuwenstraat naar de Stationsstraat.

Onlangs heeft Gregory Dunker gevraagd hoe het met de plannen staat. Het antwoord stemt hoopvol: er is een plan, er is een budget, maar er is nog één eigenaar van een terras waarmee overlegd moet worden om de plannen rond te breien.

 

Zie voor eerdere informatie over het toegankelijk maken van de Groest: Schouw Gooilandplein en Groest