Schouw Vorstin

Aanwezig: Els van der Straten, Jane Lübbers,  Arnold vanuit de Vorstin. 26 februari 2014

Aan de hand van een lijst aandachtspunten hebben Jane en Els geprobeerd om voor iedereen met welke beperking dan ook te kijken naar  mogelijkheden en eventuele tekortkomingen van het gebouw van de Vorstin. Na een vriendelijk welkom kregen zij een rondleiding door het hele gebouw , waarna op-  en aanmerkingen werden besproken onder het genot van een kopje koffie.

Daar zijn de volgende goede dingen uitgekomen:
-        De glazen deuren in het pand worden doormiddel van gordijnen altijd weggewerkt.
-        Een werkhond is toegestaan.
-        Kassa is op goede hoogte; er is een los pinapparaat en de kassa kan worden gedraaid als er om gevraagd wordt.
-        Ramp’s zijn voldoende aanwezig zodat iedereen ook in de ondiepe ruimtes kan komen
-        Er is een ontruimingsstoel aanwezig; het personeel is goed geïnstrueerd hoe te handelen bij brand; iedereen heeft zijn eigen stuk.
 
Ook een aantal dingen die nog niet goed zijn, maar waarvan is toegezegd dat ze verbeterd worden:
-        Beugel in het toilet om de deur te sluiten is niet aanwezig. Maar er wordt meteen actie ondernomen: er wordt er één geplaatst; dat is geen enkel probleem.
-        Ringleiding voor doven is niet aanwezig; Arnold was zeer geïnteresseerd en bereid om daar aan te werken.
-        De balustrade op de eerste verdieping is te hoog: een rolstoeler kijkt daar tegenaan. Deze wordt verlaagd; dat staat al gepland.
 
Verdere opmerkingen:
-        Voor zeer zwaarlijvige mensen ( obesitas) zijn 2 stoelen beschikbaar beneden; boven staan alleen gewone theaterstoelen; dat kan niet worden veranderd. Wel kan door twee stoelen naast elkaar te gebruiken de breedte gerealiseerd worden.
-        De borg voor de sleutel van het invalidentoilet is zo hoog om er zeker van te zijn hem terug te krijgen; hij is ook voor toegang van andere ruimten nodig.

Verder is het belangrijk, dat men van tevoren moet bellen voor reserveringen en dat daarbij gezegd wordt dat er iemand met een beperking komt. Hier springen ze vanuit de Vorstin dan op in met personeel dat de gehandicapte individueel begeleid naar zijn plek of naar boven helpt via lift en al of niet met inzet van een ‘ramp’ bij overbrugging van kleine trapjes.