Een van de doelstellingen van het Platform is de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van openbare ruimte en gebouwen voor mensen met een beperking te bevorderen.

Graag horen we wat uw bevindingen zijn op bepaalde plaatsen.

De bedoeling is op deze pagina's een overzicht te geven van verschillende gebouwen.