Toegankelijkheid turborotonde onderzocht

Op donderdag 26 september hebben de Regionale Schouwgroep Toegankelijkheid Gooi en Vechtstreek en het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken Hilversum een adviesrapport aan wethouder Boog van de Gemeente Hilversum overhandigd. Het rapport is het resultaatvan een schouw waarbij toegankelijkheid en bruikbaarheid van de turborotonde op de kruising Soestdijkerstraatweg/Oostereind voor mensen met een beperking centraal heeft gestaan. De schouw is uitgevoerd door een groep mensen met een beperking samen met vertegenwoordigers van de gemeente en heeft enkele verbeterpunten opgeleverd. Belangrijk voor mensen met een beperking, omdat de turborotonde onderdeel is van de toegang tot de nieuwe ingang van het ziekenhuis.
 
Ook voor de gemeente Hilversum zijn de ingebrachte verbeterpunten belangrijk. Zij heeft na de schouw al voortvarend enige verbeteringen aangebracht.
 
De overhandiging van het rapport vond plaats in de Tuinkamer van het Raadhuis. Aanwezig waren de wethouder en vertegenwoordigers van de Regionale Schouwgroep en het Platform G&CZ Hilversum. Ook enkele medewerkers die betrokken waren bij het ontwerp van de rotonde en de uitvoering van de aanleg ervan waren aanwezig.
 
RTiHilversum besteedde in het weekoverzicht van 30 september tot 4 oktober aandacht hieraan: http://t.co/A6sPSsmJuc