Nieuwe bioscoop

 

 

 

Gesprek Platform met architect nieuwe JT bioscoop, 19 februari 2014.

Aanwezig: Johan Korver (architect), Heleen Pijpers, buurvrouw van Heleen, Els van der Starten, Geeske Donkers, Gregory Dunker, Heiltje Stuurwold.

Om 13.00 uur stonden een aantal Platformleden bij het toegangshek van de bouwplaats van de nieuwe bioscoop aan het Langgewenst voor een gesprek met de architect van het plan, Johan Korver. Aangezien de bouwkeet onbereikbaar en niet toegankelijk was voor mensen met een mobiele beperking werd uitgeweken naar een zaal van de oude Euro-bioscoop.
Na een kennismakingsrondje werd het doel van het gesprek uitgelegd: bekijken wat er aan de toegankelijkheid van de nieuwe bioscoop gedaan wordt en gedaan kan worden om een prettig bioscoopbezoek ook voor mensen met een beperking mogelijk te maken.
 
Het was al snel duidelijk, dat het Platform eigenlijk ver voor de bouw  bij de ontwikkelingen van de plannen wensen ten aanzien van toegankelijkheid en bruikbaarheid kenbaar had moeten maken. Als de bouw  gestart is, kunnen enkel nog kleine aanpassingen worden gedaan. Creatieve oplossingen voor gesignaleerde problemen kunnen misschien toch nog meer mogelijk maken.

Johan Korver legde uit, dat het bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit: de Gemeente Hilversum heeft het daaraan getoetst en goedgekeurd. Dat betreft dus ook  de  voorzieningen voor gehandicapten die worden aangebracht: automatisch opende schuifdeuren voor de entree tot het gebouw, nergens dorpels, ruime paden, lage balie, invalidentoilet en een lift om de zalen die op de verdiepingen liggen te bereiken. Veel van deze voorzieningen zijn handig voor iedere bioscoopbezoeker.

Vanuit het Platform werden de volgende punten onder de aandacht gebracht:
-          De  plaats waar iemand met een mobiele beperking kan zitten.
Dat blijkt de eerste rij te zijn. Alle zalen hebben een tribuneopstelling: men komt binnen aan de lage kant en elke rij stoelen ligt 40 cm hoger dan de vorige rij. Dat betekent dat een mobiele ‘ramp’ naar bijvoorbeeld de 5e rij 20 m  lang moet zijn.[1]
-          Maakt een ringleiding deel uit van de moderne en geavanceerde geluidsinstallatie die wordt geïnstalleerd? Dat was niet bekend, maar Johan Korver zou nagaan of dit inderdaad het geval is.
-          Wordt audiodescriptie mogelijk, waardoor een visueel gehandicapte ook van de film kan genieten, omdat hij onhoorbaar voor anderen te horen krijgt wat er op het beeld gebeurt? Ook hier gaat Johan Korver onderzoek naar doen.
-          Een creatief idee om voor doven een platform voorin de zaal voor een doventolk te bouwen, is door de aard van de bioscoopzaal (donker met alleen een verlicht beeld) niet mogelijk. Dit is ook  niet nodig, omdat alleen Nederlands films niet ondertiteld zijn. (Ondertiteling daarvan is dus ook aan te bevelen, maar valt buiten doel van dit gesprek).
 
Een aantal vragen kon niet worden gesteld, omdat de woensdagmiddagfilm begon:
-          Lage balie bij de ingang is mooi, maar komt er ook een mobiele pin?
-          Komt er in de foyer ook een lage balie met mobiele pin?
-          Komen er meerdere rolstoelplekken per zaal?[2]
-          Wordt ook gedacht aan stoelen voor mensen met obesitas?[3]

De uitleg over de aanpassingen stemde niet ieder tevreden, misschien door te hoge verwachtingen. Maar het was een prettig en leerzaam gesprek voor het Platform. Maar ook voor Johan Korver: nooit eerder hadden mensen met een beperking met hem over toegankelijkheid en bruikbaarheid van een bioscoop gesproken.

Afgesproken werd:
-         Na eerste oplevering (november) een schouw door het  Platform van de bioscoop plannen.
-         Op korte termijn zal  nog met Johan Korver en mw. Ine Tibosch van de Gemeente een afspraak voor een gesprek gemaakt worden om te bekijken of en hoe sommige aanpassingen achteraf gerealiseerd kunnen worden.
 
 
In reactie per mail op dit verslag  beantwoorde Johan Korver de daarin nog openstaande vragen: en gaf aanvullingen:
-         Afhankelijk van de grootte van de filmzaal, is er een mogelijkheid van 4-6 rolstoelplekken per filmzaal.
-        Wij zijn nog bezig met het ontwerp van de balies, welke sowieso aan de buitenzijde niet worden afgesloten; kortom direct contact mogelijk met de medewerker(s);
-        In de nieuwe bioscoop zal, ter aanvulling, worden gewerkt met ticketingzuilen bij de entree (maatvoering volgt);
-        Mobiele pin nog niet bekend;
-        Geen audiodescriptie, maar wel audiosysteem;
-        Type bioscoopstoelen nog niet bekend, in relatie tot vraag of stoelen geschikt zijn/worden voor personen met obesitas.

 [1] CROW-richtlijn: Bij een hoogteverschil groter dan 0,02 m en kleiner of gelijk aan 0,1 m moet de helling 1:10 zijn.

[2] Voor een rolstoel is een zitplaats van 0,9 x 1,4 m nodig.

[3] Dit moeten stoelen zijn met een zitbreedte van 60 cm en een belastbaarheid tot 2000 N (= 200 kg).