Crematorium/Begraafplaats Zuiderhof

De Gemeente heeft besloten op de begraafplaats Zuiderhof bestaande gebouwen te verbouwen tot een kleinschalig crematorium.

Loekie Weijs heeft de voorlichtingsavond daarover bezocht. Zij heeft gewezen op het gevaar van de in het aulagebouw aanwezige trapjes: deze zijn niet zichtbaar voor mensen met een visuele beperking, maar ook niet te nemen hindernissen voor mensen met een mobiliteitsprobleem.

De begraafplaats zelf is door het gebruik van grind en gras slecht tot niet toegankelijk voor mensen met een visuele beperking en rollator en rolstoelgebruikers. Daarmee wordt het voor een groot aantal mensen onmogelijk om hun overleden geliefden tot aan het graf te begeleiden.

Positief is de aanwezigheid van een ringleiding in de aula voor dovenLon Jooren-van der Boor aan in de plannen rekening te houden met de toegankelijkheid voor gehandicapten en slechthorenden.

Loekie Weijs zou ook inspreken in de raadscommissie, maar is  tijdens de voorlichtingavond over de aanpassingen van een trapje in de aula gevallen: gebroken arm. Het Platform heeft wel een reactie gestuurd naar de Gemeenteraad en het College. De brief is  onderaan de pagina te lezen.

Tijdens de behandeling in de Commissie Verkeer en Beheer van de plannen voor het bouwen van een cramatorium op de begraafplaats Zuiderhof  van 20 november 2013 gaf wethouder Lon Jooren-Van der Boor aan in de plannen rekening te houden met de toegankelijkheid voor gehandicapten.
Na afloop van de vergadering stuurde Anja Wijnands, fractievoorzitter van het CDA in de Gemeenteraad van Hilversum  een mail, dat het CDA de door het Platform gesignaleerde problemen aan de orde heeft gesteld ( zie hieronder )
 

 

reactie Platform op aanpassing en verbouwing begraafplaats Zuiderhof tot crematorium, def.docx
Mail van Anja Wijnands CDA-fractieleider.docx
Word – 10,9 KB 962 downloads