Advies invaliden-P Kerkelanden

Op verzoek van de Gemeente heeft het Platform een advies gegeven over de uitvoering van invaiden parkeeplaatsen bij de Koepel in Kerkelanden:
 

Na consultatie van leden ervaringsdeskundigen is het advies van het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken over de inrichting van de invalidenparkeerplaatsen voor de ingang van het wijkcentrum de Koepel in Kerkelanden:

De drie invalidenparkeerplaatsen aanleggen op het trottoir d.w.z. op trottoirhoogte.

Voordelen:

  • In- en uistappen wordt makkelijker, omdat de hoogte van autovloer naar trottoir hoger wordt.      
  • Bij uitstappen hoeft de auto niet precies tegen de trottoirband aan te staan: geen hinderlijke ruimte tussen auto en trottoir.
  • Het verdient aanbeveling de invalidenparkeerplaatsen zo breed te maken, dat ook de chauffeur ‘gelijkvloers’ kan uitstappen en instappen.
  • De invalidenparkeerplaatsen worden door de toe te passen tegels  in de bestrating duidelijk als zodanig aangegeven.
  • Er wordt daarbij voorzien in geleidelijnen voor blinden.
  • Het trottoir wordt ter plaatse van de invalidenparkeerplaatsen afgeschuind om makkelijk op- en afrijden mogelijk te maken.
  • In de buurt van deze invalidenparkeerplaatsen wordt ten behoeve van andere in hun mobiliteit beperkte mensen, maar die niet in het bezit zijn van een invalidenparkeerkaart, nog een ramp (=verlaagde trottoirband) aangebracht.  

Het Platform is graag bereid om, zoals de heer Dunker al heeft aangegeven, na voltooiing van de werkzaamheden een schouw uit te voeren.