Over het Platform.

Organisatie.

Het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken Hilversum is eind 2004 naar aanleiding van de invoering van de Wet Maatschappelijke ondersteuning  opgericht.
 
Het Platform is sinds 26 mei 2006 een vereniging.
Mensen met een beperking(verstandelijk, lichamelijk, zintuiglijk gehandicapt en/of chronisch ziek) en mensen die zich betrokken voelen kunnen lid worden. 
 

Vertegenwoordigers van alle hiervoor genoemde groepen kunnen deelnemen in het Platform.

Het Platform bestaat uit een kerngroep gevormd door het bestuur en een kleine groep actieve leden. Tegenwoordig is het Platform een netwerkorganisatie.

De meeste leden van het Platform zijn op afroep inzetbaar voor verschillende activiteiten van het Platform: schouwen, testen, mening geven.

Het contact verloopt vooral via e-mail.

 

Het lidmaatschap van het Platform is kosteloos. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat (heiltje@wsenf.com) of via het contactformulier op deze website. 

 

Activiteiten.

De leden van de kerngroep hebben regelmatig overleg. Dan worden de onderwerpen die op dat moment van belang zijn voor de chronisch zieken en gehandicapten in Hilversum besproken. Het kan gaan om:

  • Vervoer
  • Bereikbaarheid en toegankelijkheid en bruikbaarheid van instellingen, gebouwen en openbare ruimte
  • Individuele voorzieningen
  • Woningvoorzieningen en bouw van levensbestendige woningen
  • Toegankelijkheid en bruikbaarheiod van informatievoorziening door de gemeente.
  • Verdrag van de Verenigde Naties over de rechten van gehandicapten

Het Platform is vertegenwoordigd in de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente. Deze raad adviseert de gemeente over beleidsontwikkeling en -uitvoering met betrekking tot de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Schuldhulp en een aantal onderwijswetten. Link:

www.hilversum.nl/adviesraad.

 

Bestuur

Het bestuur van  het Platform bestaat uit:

voorzitter                      vacature

secretaris                   Heiltje Stuurwold                                            

2e secretaris              Jane Lübbers-Terlien  

 

Samenwerking. 

Omdat een aantal zorgtaken door de gemeenten in de regio samen worden uitgevoerd, overlegt het Platform  met vertegenwoordigers van andere belangengroeperingen in de regio. Ook worden de door de regio georganiseerde bijeenkomsten bezocht

Verder werd actief bijgedragen aan de activiteiten van de Regionale Schouwgroep. Helaas is de regionale Schouwgroep opgeheven. Resultaten van onderzoeken van de Regionale Schouwgroep kunnen bij het secretariaat van het Platform worden opgevraagd. 

 

Het Platform is lid van Ieder(in). een aantal leden neemt deel aan verschillende meedenk-werkgroepen van Ieder(in), zoals (Langdurige) Zorg & Ondersteuning en Werk & Inkomen en Wonen & Leven. 

Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronisch ziekte. Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij Ieder(in) aangesloten. Ieder(in) is  daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. Link: www.iederin.nl