Home » Over het Platform.

Over het Platform.

Doel.
Het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken Hilversum wil de stem zijn van de gehandicapten en chronisch zieken in contacten met de Gemeente en andere instellingen in Hilversum. Doel is te zorgen dat mensen met een beperking op een volwaardige manier aan de samenleving kunnen deelnemen. Dat is een van de Rechten van de Mens.
Het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken Hilversum is eind 2004 naar aanleiding van de invoering van de Wet Maatschappelijke ondersteuning  opgericht.
 

Organisatie.

Het Platform is sinds 26 mei 2006 een vereniging. Mensen met een beperking(verstandelijk, lichamelijk, zintuiglijk gehandicapt en/of chronisch ziek) en mensne die zich betrokken voelen kunnen lid worden. 
 

Vertegenwoordigers van alle hiervoor genoemde groepen nemen deel in het Platform. Het Platform bestaat uit een kerngroep gevormd door het bestuur en een groep actieve leden. Daarnaast kent het Platform steunleden; dit zijn mensen die de doelstellingen van het Platform steunen, maar zelf niet actief kunnen of willen bijdragen. Er is ook een groep leden die indien nodig inzetbaar zijn. Zij maken ook deel uit van het panel van het Platform.

 

In principe worden de leden bereikt via e-mail. Als  men dat op prijs stelt is ook toezending van de agenda en de verslagen van de vergaderingen over de post mogelijk.

 

Het lidmaatschap van het Platform is kosteloos. 

 

Activiteiten.

Elke maand is er een bijeenkomst, waar de onderwerpen die van belang zijn voor de chronisch zieken en gehandicapten in Hilversum worden besproken. Deze bijeenkomsten zijn voor alle leden van het Platform toegankelijk: iedereen mag meedenken en meepraten. Onderwerpen die aan de orde hebben betrekking op:

  • Vervoer
  • Bereikbaarheid en toegankelijkheid en bruikbaarheid van instellingen, gebouwen en openbare ruimte
  • Individuele voorzieningen
  • Woningvoorzieningen en bouw van levensbestendige woningen
  • Toegankelijkheid en bruikbaarheiod van informatievoorziening door de gemeente.
  • Verdrag van de Verenigde Naties over de rechten van gehandicapten

Het Platform is vertegenwoordigd in de Wmo-raad van de gemeente. Deze raad adviseert de gemeente over beleidsontwikkeling en -uitvoering met betrekking tot de Wmo.

 

Samenwerking. 

Omdat een aantal zorgtaken door de gemeenten in de regio samen worden uitgevoerd, overlegt het Platform  met vertegenwoordigers van andere belangengroeperingen in de regio. Ook worden de door de regio georganiseerde Samenkracht-bijeenkomsten bezocht

 

Verder  wordt actief bijgedragen aan de activiteiten van de Regionale Schouwgroep en samengewerkt met verschillende patiënten- en cliëntenverenigingen en cliëntenraden.

 

Het Platform is lid van Ieder(in) en neemt deel aan werkgroepen van Ieder(in)

Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronisch ziekte. Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij Ieder(in) aangesloten. Ieder(in) is  daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. www.iederin.nl