Gemeenteraadsverkiezingen

Gehandicaptenbeleid en gemeenteraadsverkiezingen 2014

Het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken Hilversum heeft de verkiezingsprogramma’s van de partijen die in Hilversum meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen onderzocht op aandacht voor mensen met een beperking. In 2015 worden nieuwe wetten en regels van kracht die het verlenen van zorg, ondersteuning en hulpmiddelen ingrijpend veranderen. Maar ook staat dan de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap op het programma door Nederland als een van de laatste landen in de wereld.
Het Platform geeft geen stemadvies, maar wil duidelijk maken welke partijen mensen met een beperking als onderdeel van de samenleving zien, wat zich vertaalt in gedachten hiervoor. Reklame voor enig politieke partij op deze site is niet door het Platform geplaatst, maar een gevolg van het gebruik maken van een 'gratis' website)
 
Diverse onderdelen van gemeentebeleid, waarbij de belangen van gehandicapten een rol spelen, komen in de test aan de orde: bijvoorbeeld inspraak, zorg, hulp, wonen, mobiliteit, voorzieningen, arbeid, scholing, recreatie, enz.
Aan de hand van vragen over die onderwerpen werden punten gegeven. Het maximum te behalen aantal punten was: 20.
 
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt, dat het met het gehandicaptenbeleid, zoals dat in de verkiezingsprogramma’s in Hilversum beschreven wordt, droevig is gesteld: In sommige partijprogramma’s (Christen Unie, Leefbaar Hilversum, Hart voor Hilversum en lijst Yilmaz) komen mensen met een beperking helemaal niet of nauwelijks voor.
SP (9), CDA (8 punten), D66 (5)  noemen de gehandicapten wel meerdere keren als een aparte groep waarmee rekening moet worden gehouden.
Een aantal partijen heeft vooral aandacht voor de belangen van ouderen. De belangen van ouderen zijn soms gelijk aan die van mensen met een beperking, maar men kan een gehandicapte of chronisch zieke niet automatisch gelijk stellen aan een oudere: Gehandicapt ben je je hele leven.
 
De SP heeft als enige partij een verkiezingsprogramma op de site staan dat ook voor mensen met een beperking te gebruiken is: een voorleesfunctie of andere formats zijn mogelijk.

Hieronder volgt de lijst met vragen en een matrix met de behaalde resultaten:

 1. Worden mensen met een beperking als zelfstandige groep genoemd in het verkiezingsprogramma?
 2. Worden mensen met een beperking genoemd als onderdeel van andere kwetsbare groepen, bijvoorbeeld ouderen?
 3. Wordt het Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap/beperking genoemd?
 4. Wordt genoemd, dat de gemeente dit al zou moeten meenemen bij zijn besluitvorming op diverse terreinen?
 5. Wordt aangegeven, dat de gemeente het vergroten van de deelname van mensen met een beperking/chronische ziekte aan het arbeidsproces moet stimuleren?
 6. En dat dit moet beginnen als goed voorbeeld bij de gemeentelijke organisatie?
 7. En dat dit moet beginnen bij de Gemeente zelf?
 8. Wordt aangegeven dat de gemeente de doorstroming vanuit de sociale werkvoorziening naar reguliere arbeid moet stimuleren?
 9. Wordt er iets opgemerkt over de financiële situatie van mensen met een beperking of chronische ziekte?
 10. Wordt aangegeven dat die verbeterd moet worden op enige manier?
 11. Wordt aangegeven hoe die verbeterd kan worden?
 12. Wordt aangegeven, dat de gemeente de bruikbaarheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid van gemeentelijke en andere openbare voorzieningen, zoals openbare ruimte, vrijetijdsvoorzieningen, winkels, scholen moet bevorderen?
 13. Idem voor woningen?
 14. Idem voor vervoer?
 15. Wordt iets gezegd over een goede en transparante informatievoorziening van de gemeente over hoe de uitvoering van de Wmo geregeld is in de Gemeente?
 16. Wordt aangegeven dat men een onafhankelijke cliëntondersteuning van belang vindt?
 17. Wordt aangegeven, dat gelden voor de Wmo bedoeld geoormerkt moeten zijn?
 18. Wordt iets gezegd over de ondersteuning van mantelzorgers.
 19. Wordt iets gezegd over de ondersteuning van (zorg)vrijwilligers?
 20. Wordt aangegeven dat de Gemeente aandacht moet besteden aan de veiligheid van zelfstandig wonende burgers met een beperking?
vraag 1
SP
CDA
SP
VVD
GL
PvdA
H’sum 1
LH
HvH
lijst Yilmaz
CU
1
ja
ja
ja
nee
nee
nee
nee 1
nee
nee
ja
nee
2
ja
ja
ja
ja
ja
nee
ja 2
ja
nee
ja 6
nee
3
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
4
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
5
ja
ja
nee
nee
ja
ja
ja
nee
nee
nee
nee
6
nee
ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
7
nee
ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
8
ja
nee
  nee
ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
9
ja
ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
10
nee
nee
nee
nee
nee
ja
nee
ja
nee
nee
nee
11
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
12
ja
ja
ja4
nee
nee
nee
ja 3
nee
nee
nee
nee
13
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
14
nee
ja
ja5
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
15
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
16
ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
17
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
18
ja
nee
ja
ja
ja
ja
nee
nee
ja
nee
nee
19
ja7
nee
nee
ja
ja
nee
nee
nee
ja
nee
nee
20
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
totaalscore
9
5
5
 4
4
 3
3
 2
2
2
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. wel nadrukkelijk even apart genoemd bij sport, spel, beweging sociale cohesie
 2. zorg aan langdurig zieken en ouderen
 3. maar niet specifiek voor mensen met een beperking
 4. verbetering van fysieke toegankelijkheid van openbare ruimte en voorzieningen
 5. aandacht voor kwaliteit en continuïteit van vervoer minder validen
 6. optimale zorg voor jong en oud
 7. scholing