Liften bij brand soms wel bruikbaar 

Liften mogen bij brand niet gebruikt worden  behalve speciale brandweerliften. Maar nu blijkt uit onderzoek dat in sommige gevallen liften toch wel gebruikt kunnen worden bij brand. Maar welke dan?

Bij brandt in een appartementencomplex geldt de regel dat de lift niet mag worden gebruikt. Dit betekent dat mensen met een beperking en ouderen een groter risico lopen om bij brand slachtoffer te worden. Het onderzoek laat zien dat de lift in een aantal  situaties toch veilig kan worden gebruikt.  Er zijn echter ook situaties waarbij eerst aanpassingen in het gebouw noodzakelijk zijn.


Dit is belangrijk nieuws voor mensen met een beperking. Mensen met een mobiliteitsbeperking maken zich vaak ernstig zorgen maken over wat ze moeten doen bij brand.

Ieder(in) vindt dat op basis van dit onderzoek actie ondernomen moet worden. Gebouweigenaren moeten onderzoeken welke liften nu al bruikbaar zijn en dit naar de bewoners communiceren.

Aanpassing van de overige liften moet prioriteit krijgen. Verder moeten alle nieuwe liften zo gebouwd worden, dat ze bij brand gebruikt kunnen worden.

(naar een artikel op de website van Ieder(In)< 25 oktober 2018.

 

 

 

Veiligheid bij brand is ook een probleem voor mensen met een beperking.

Zaterdag 3 januari 2015 stond een artikel in de Gooi- en Eemlander over de onveilige situatie van ouderen die zelfstandig wonen (zie hieronder). Zij kunnen bij brand niet snel genoeg ontsnappen aan rook en vuur.

Dit probleem bestaat ook voor mensen met een beperking; ook zij blijven langer zelfstandig wonen en zijn meestal niet zelfredzaam genoeg o m zich te redden als er een calamiteit optreedt.

Het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken heeft hier in mei 2013 al voor gewaarschuwd door middel van een brief aan Burgemeester en Wethouders. Daarop is in juli gereageerd door het College, dat dit een aandachtspunt zou worden voor de veiligheidsregio met name voor wat betreft de zelfstandig wonende mensen met een beperking. Voor mensen die in instellingen wonen is dit al geregeld. In de brief werden een aantal maatregelen genoemd, waarvan wij tot op heden niet hebben gemerkt wat het resultaat ervan is.

Beide brieven kunt u nalezen op de website van het Platform bij Doelstellingen: veiligheid.

 

Onderstaand artikel is een kopie van een artikel uit de Gooi- en Eemlander .

Ouderen in seniorenwoningen aan lot overgelaten

Door Redactie Hilversum - 3-1-2015, 8:00 (Update 4-1-2015, 9:23)

 

HILVERSUM - De brandweer Gooi en Vechtstreek waarschuwt voor gevaarlijke situaties met de transformatie van verzorgingstehuizen naar zelfstandige seniorenwoningen. Volgens hen is het niet verantwoord dat de verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid in de woning verplaatst van de zorgaanbieder naar de bewoner. De brandweer pleit ervoor dat bij de herbestemmingen van deze gebouwen naar de risico´s wordt gekeken, en niet alleen naar de regels.

Brandweer kan gewoon niet snel genoeg zijn voor deze mensen

Verzorgingstehuizen zijn, in tegenstelling tot seniorenwoningen, verplicht BHV´ers, melders en een brandmeldcentrale te hebben. In de seniorenwoningen zullen de bewoners, ook de ouderen die elke avond en ochtend hulp krijgen met in en uit bed stappen, zelf voor rook- en koolmonoxidemelders moeten zorgen, een vluchtplan moeten bedenken en zichzelf uit hun woning moeten redden bij een noodgeval.

Veel van deze mensen zijn niet zelfredzaam, alleen een rookmelder is dan niet genoeg. ,,Als er dan s´nachts brand uitbreekt, dan zijn deze mensen ten dode opgeschreven’’, vertelt René Wollaars medewerker Risicobeheersing en Brandveilig leven van de brandweer Gooi en Vechtstreek. De financiële voordelen spelen een grote rol voor de herbestemming van deze panden. Geen melders, geen BHV´ers meer opleiden en geen brandmeldcentrale, dat scheelt veel geld.

Rookvergiftiging

In een verzorgingstehuis is de brandweer snel ter plaatse, wordt de situatie meteen gecontroleerd door BHV´ers en indien nodig worden bewoners geëvacueerd. In een seniorenwoning wordt de brandweer pas gebeld zodra er een melder afgaat of wanneer de brand zichtbaar wordt opgemerkt. De brandweer is dan binnen acht minuten ter plaatse.

Dat is snel, maar niet snel genoeg. Binnen drie minuten staat een compartiment (appartement) volledig in de brand. Oftewel, voor iemand die niet zelfredzaam is, betekent het einde verhaal volgens Wollaars. ,,Mensen stikken gewoon. Een paar teugen rook en de dood is het gevolg, de bewoner overlijdt aan rookvergiftiging en verbrandt. Voor een gezond mens is het al lastig genoeg om met rook uit huis te ontsnappen. Je raakt gedesoriënteerd, hebt geen zicht en vaak zit de deur op slot. Zeker voor een ouder iemand levert dit problemen op’’.

Oplossingen

Gekoppelde rookmelders zou één van de oplossingen kunnen zijn, de brandweer adviseert de bewoners ook om voor goede ventilatie en een vluchtplan te zorgen. Ook medewerkers van de thuiszorg worden opgeroepen om een oogje in het zeil te houden. De brandweer vraagt hen te letten op bijvoorbeeld, verlengsnoeren, of het filter van de wasdroger wel stofvrij is, gasslangen in goede staat zijn en of het mogelijk is goed de woning uit te vluchten indien nodig.

De brandweer is bezig met oplossingen te vinden voor dit probleem. Zij praten met de politiek en met leidinggevenden van de verzorgingstehuizen. De brandweer Gooi en Vechtstreek geeft momenteel veel voorlichting aan de ouderen die in een seniorenwoning komen te wonen. Deze voorlichting maakt hen ervan bewust wat deze verandering met zich meebrengt en wat zij voor maatregelen moeten treffen. ,,Ze krijgen het er wel benauwd van als ze horen wat wij hen te vertellen hebben’’, aldus Wollaars.