Onderzoek naar toegankelijkheid van de Zeverijnflat 2

 

Het bewonerspanel van de Zeverijnflat in Hilversum heeft het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken Hilversum (Platform G&CZ) gevraagd om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking van de Zeverijnflat 2 te onderzoeken. Aanleiding hiervoor zijn door de bewoners opgemerkte knelpunten met betrekking tot de toegankelijkheid van het gebouw na een ingrijpende verbouwing van de algemene gebruiksruimten.

Aan het Platform G&CZ is gevraagd om te onderzoeken hoe deze knelpunten kunnen worden aangepakt om de toegankelijkheid te verbeteren en daarover een adviesrapport op te stellen.

 

het Platform heeft met leden van het bewonerspanel onderzoek gedaan naar de BTB van de Zeverijnflat en de door het bewonerspanel genoemde knelpunten. Daarvoor is gebruik gemaakt van een scorelijst op basis van de algemene toegankelijkheids-richtlijnen en –normen (Handboek voor Toegankelijkheid, 2012).

Bekeken is welke aanpassingen nodig zijn en welke praktische oplossingen daarvoor mogelijk zijn. Niet altijd is in een bestaand gebouw een volledige aanpassing aan de richtlijnen van de Integrale Toegankelijkheid Standaard mogelijk.

Hierbij is rekening gehouden met het gebruiksdoel van het gebouw.

De resultaten en adviezen naar aanleiding van het onderzoek naar de knelpunten zijn opgenomen in een adviesrapport voor het bewonerspanel.