Home » links

links

Handige links.

 
www.aangepastevakantiegids.nl onafhankelijk platform voor het vinden en/of commentaar leveren op aangepaste vakantie(mogelijkheden) voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, chronisch zieken, mensen die slecht ter been zijn en uw partner, gezin, familie of vrienden.
 
www.scouters.nl          Hoe vraag je een hulpmiddel aan? Welk hulpmiddel past het beste bij jou of zijn er ook      
praktische oplossingen die al helpen om beter te bewegen? Hoe zit het nou precies met de eigen bijdrage? En waar vind ik onafhankelijk advies en hoe bereid ik me voor op een WMO-aanvraag? Antwoord op deze vragen op deze onafhankelijke zelfhulpsite die is ontwikkeld in samenwerking met landelijke belangenorganisaties van mensen met beperkingen.
 
www.natuurzonderdrempels.nl   over zonder beperkingen verblijven in de natuur voor mensen met een beperking.
 
www.uitmetkorting.nl/informatie/toegankelijkheid/   overzicht van de toegankelijkheid van diverse pretparken, 
                                          dierentuinen, musea        
 
www.regelhulp.nl        site waar te vinden is welke hulp waar aangevraagd moet worden.
 

www.meerkosten.nl   jaarlijks bijgewerkte website met informatie over belastingaangifte en aftrek zorgkosten. (de site is niet het hele jaar door beschikbaar, maar begin februari wordt hij geupdated en geactiveerd.

 

www.braille.nl      website met informatie over het omzetten van informatiemateriaal in braille tegen kostprijs

 

www.eengoedhulpmiddel.nl    website van de branchevereniging hulpmiddelen met uitgebreide informatie over wat op de markt te verkrijgen is en wat geschikt is bij welke beperking.

 

www.hulpmiddelenwijzer.nl website van Vilans in op dracht van de Rijksoverheid met uitgebreide informatie over hulpmiddelen en waarvoor ze gebruikt (kunnen) worden.

 

www.kiesbeter.nl   informatie van en over instellingen in de gezondheidszorg

Belangenbehartiging

www.iederin.nl                  Netwerk voor mensen met een chronische ziekte of beperking
 
www.aandachtvooriedereen.nl   Uitgebreide achtergrondinformatie
  
www.VGplatform.nl              Koepelorganisatie voor collectieve belangenbehartiging van mensen met een
                                            verstandelijke beperking, hun ouders en vertegenwoordigers
 
www.belangenorganisatie.nl met links naar ‘Platforms’ in Nederland
 
www.mezzo.nl                 Landelijke Vereniging van Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg
 

Uitvoering 

www.minvws.nl          Wet en regelgeving over WMO, Participatiewet en Jeugdwet 
 
www.hilversum.nl/Sociaalplein              Sociaal Plein: voor mensen met een hulpvraag
 
www.hilversum.nl/adviesraad   website van de Adviesraad Sociaal Domein Hilversum. De Adviesraad adviseert College van B&W over beleid en uitvoering van beleid met betrekking tot de Wmo2015, Participatiewet, Schuldhulpverlening en Jeugdwet en enige onderwijswetten.De Adviesraad bestaat uit ervaringsdeskundigen. De Adviesraad krijgt graag signalen over uw ervaringen met de uitvoering van het beleid van de gemeente Hilversum. De Adviesraad is nadrukkelijk geen belangenbehartiger, maar kan uw informatie gebruiken bij het geven van adviezen.