Schouw Stadskantoor

17 juni 2009 werd de toegankelijkheid en de bruikbaarheid van het Stadskantoor geschouwd van de ingang tot aan de balie inclusief gebruiksvriendelijkheid van de balie. De bereikbaarheid van het Stadskantoor werd ook geschouwd:
-      Van de invalidenparkeerplaatsen tot de ingang van het Stadskantoor en vice versa
-      Van de bushaltes tot aan de ingang Stadskantoor en vice versa.
 
Er werden nogal wat knelpunten gevonden, waarvoor in een advies oplossingen werden aangedragen.
Ambtenaren, die bij de schouw aanwezig waren, hadden er echter al op gewezen, dat sommige problemen niet verholpen zouden kunnen worden. 
Bijvoorbeeld: de helling voor het Stadskantoor naar de ingang is te steil voor mensen in een rolstoel. Dat geldt zowel voor geduwde rolstoelen als voor zelfrollers. De helling kan niet aangepast worden, omdat onder de 'berg' het archief van de Gemeente zit: een kelder met dikke betonnen muren.
 
Het adviesrapport dat door het Regionaal Beraad Gehandicapten in opdracht van het Platform werd opgesteld naar aanleiding van de schouw werd aan de toenmalige wethouder Karin Walters overhandigd door  Toos Geurts van Kessel van het Regionaal Beraad Gehandicapten.
 
 
Anneke Meier, Loekie Weijs, Heiltje Stuurwold, Verdanda Senf                    Toos Geurts van Kessel overhandigt
en wethouder Karin Walters                                                                            het schouwrapport