Schouw Gooilandplein en Groest

In aansluiting op het bericht hieronder over de schouw van het Gooilandplein en de Groest is bekend geworden dat half juli 2019 gestart gaat worden met de werkzaamheden ter verbetering van de toegankelijkheid van het Gooilandplein en een groot deel van de Groest. Dit is wat later gedaan, waarna door een paar leden van het Platform en ambtenaren het gedane werk werd nagelopen. Dat leverde nog wat problemen en gebreken op. Deze zijn volgens de rode opmerkingen (gemeente) in bijgaand rapport (Platform) verbeterd. 

Groestoktober 31 Aanpassing
PDF – 3,6 MB 834 downloads

 

Schouw Gooilandplein en Groest (28 november 2018)

Op 28 november werd het Gooilandplein en de Groest geschouwd tot aan het Marktplein.

Wethouder Arno Scheepers, een aantal ambtenaren en leden van Het Platform en de Regionale Schouwgroep, de LFB deden aan de schouw mee. Ook vanuit de winkeliersvereniging was een vertegenwoordiging aanwezig, waaronder de centrummanager Kjeld Vosjan.

Voor een aantal van de deelnemers was het een eyeopener om te zien waar mensen met een beperking tegenaan lopen als zij zelfstandig op pad willen gaan. 

Vooral voor mensen met een visuele beperking komen veel obstakels tegen. Rolstoelers en andere 'mensen met wielen' kunnen vrij aardig over de Groest gaan, maar komen af en toe hinderlijke richels en spleten tussen stenen tegen waar wielen in vast lopen. Ook moeten ze opletten om op tijd het verhoogde deel van het trottoir voor de Hilversthof op te gaan, anders met er flink omgereden worden. 

De gemeente heeft veel foto's en notities gemaakt. die in een plan van aanpak zullen worden opgenomen om in ieder geval dat deel van Hilversum meer toegankelijk te maken. 

De pers was ook aanwezig, zoals uit bijgaand uitvoerig artikel uit de Gooi en Eembode van 29 november blijkt. 

Het Platform hoopt dat ook de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de winkels in het gebied bekeken en verbeterd kan worden. Daarover is tijdens de schouw al contact geweest met de centrummanager Kjeld Vosjan.