Mobiliteitsvisie 2040 Hilversum

De Gemeente Hilversum is begonnen met het ontwikkelen van een Mobiliteitsvisie 2040.  Daarvoor is een enquete uitgezte onder het burgerpanel en zijn gesprekken gevoerd met diverse andere groepen belanghebbenden. 

28 januari heeft het Platform G&CZ als stakeholder een Zoom-gesprek gehad met de projectleider Marco Maréchal voor de ontwikkeling van de Mobiliteitsvisie 2040 Hilversum gehad.  Doel was de gedachten daarover vanuit het standpunt van mensen met een beperking te achterhalen.  Het verslag van dit gesprek staat hieronder.

 

Datum / tijd

28 januari 2021 16:00 uur

Aanwezig gemeente Hilversum

Marco Maréchal, Evy Lassche

Aanwezig stakeholders

Heiltje Stuurwold, Gregory Dunker

Achtergrond gehele groep

Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken Hilversum

Gekozen scenario

Hilversum zegt het zelf

1.     Wat zijn de belangrijke punten? Hoe zien de participanten (deze groep) de mobiliteitsvisie 2040?

Ervaring nu: Scootmobiel neerzetten in wooncentra of zorghuizen (onder het mom van deelmobiliteit) heeft niet veel zin. De meeste worden niet gebruikt omdat veel mensen geen deelscootmobiel willen gebruiken: beperkt mogelijkheid voor gebruik.

Vanuit de provincie wordt een deel van het budget apart gehouden voor innovatie, maar hoe dat dan geregeld en besteed moet worden is onduidelijk

Als je niet mobiel genoeg bent om naar een bushalte te lopen heb je een probleem en kun je dus niet met het OV. Kleine busjes op oproepbasis kan een aanvulling zijn.

Wat betreft het centrum, als er en beslissingen genomen moet worden dan moeten de inwoners meegenomen worden in de beslissing. Zoals een autoluw centrum. Dit is mogelijk maar alle bewoners moeten wel thuis kunnen komen, ook als ze niet kunnen/mogen fietsen of lopen.

Hilversum ziet eruit als een slaapstad, het is echt een forensenstad. Er worden nu allerlei plannen bedacht om huizen te bouwen, maar deze zijn niet echt nodig voor eigen bevolking (rapport RegioGV)

Soms worden er dingen bedacht door de gemeente, maar dan wordt er weinig rekening gehouden met mensen met een beperking. Altijd overleggen met doelgroepvertegenwoordigers als het Platform. (VN-verdrag Handicap)

Apps etc. gebruiken is niet altijd handig voor mensen met een beperking. Niet iedereen kan ermee overweg, heeft een smartphone of snapt wat de bedoeling is. Vanaf begin moet er gekeken worden of iedereen er mee overweg kan. Je kunt technologie wel op een andere manier inzetten (zie punt 2 bij “stoplicht”).

Gebruik zo min mogelijk “shared-space” gebieden bij het aanleggen van nieuwe/(her-)inrichten van wegen. Het is gevaarlijk en bedreigend en overzicht ontbreekt voor groot gedeelte van de bevolking. Shared-space heeft namelijk geen duidelijke stoepranden of lantarenpalen meer. Niet alleen voor mensen met een beperking, maar ook voor ouderen en kinderen. (Uitganspunt van shared spaces is oogcontact.)

Autovrije/Autoluwe wegen veranderen in duidelijke fiets- en wandelpaden.

Fietspad en stoep van hetzelfde materiaal, kleur en/of hoogte maken is vooral voor mensen met een visuele beperking niet te doen. Hoogteverschillen max 2 cm ivm rolstoelen enz.

Als je wegen aan gaat leggen of herindelen moet je ook rekening houden met tandems. Sommige bochten of wegen zijn te smal en daar past dan geen tandem doorheen.

2.     Wat zijn de afwegingen en de dillema’s?

-        Fietspaden mogen breder à niet ten koste van de voetpaden in verband met de scootmobiel/rolstoel en blindengeleidehonden.

-        Kleine OV-busjes die je kunt opbellen mogen geen rolstoelen meenemen à hoe worden de normale buslijnen beter toegankelijk voor mensen met een rolstoel.

-        In het kader van MAAS à taxi’s aanvragen in plaats van het OV.

-        Stoplicht kunnen bedienen zodat hij langer op groen blijft staan voor mensen die slecht ter been zijn.

-        Connected Hubs + voor mensen.

-        Gebruik van geleidelijnen en natuurlijke gidslijnen.

-        Verkeerssnelheid van 50km naar 30km in het centrum en de straat daar goed op inrichten.

-        Reismaatje goed idee à wel laagdrempelig maken en niet te duur.

-        Elektrisch vervoer werkt goed, maar moet het wel geluid maken zodat iedereen ze hoort/ziet aankomen.

-        Bij de deelmobiliteit fiets ook de tandem erbij betrekken.

3.     Waar heeft het effect op – inzake op de omgeving zoals lucht leefbaarheid, gezondheid, klimaat?

Als je rekening houdt met de mensen met een beperking zal dat het leefcomfort vergroten voor iedereen.

4.     Eventuele opmerkingen/ toevoegingen door de groep participanten

-        We missen het onderwerp vergroenen. Dat hebben we wel genoemd. Je kunt groen bijvoorbeeld ook gebruiken voor betere en veilige inrichting van openbare ruimte.

-        Niet iedereen heeft genoeg geld voor aanschaf van de (nu nog) veel duurdere elektrische auto

 

Het Platform vond dit een mooi voorbeeld van burgerparticipatie.

Helaas bleek later dat niet alle ideeën vanuit de gemeente over mobiliteit gedeeld waren. Zo is in het gesprek met het Platform de aanleg van een tunnel onder de hei door niet genoemd. En ook bleek dat niet elke groep betrokken was bij de burgerparticipatie, zoals de groep die zich in het verleden al heeft verzet tegen aantasting van de hei waar de tunnel geprojecteerd is, net als andere natuurbehoudgroepen. Daaruit volgt dat ook het Platform alert moet blijven. Om de belangen van mensen met een beperking te kunnen behartigen