Red ons Recht in Den Haag

In Den Haag werd 23 januari 2006 gedemonstreerd tegen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning die in die week in de Tweede Kamer werd behandeld. Aan deze landelijke demonstratie Red ons Recht tegen de Wmo werd ook deelgenomen door leden van het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken Hilversum.

De actie in Den Haag was een vervolg en het sluitstuk van de actie die 17 september 2005 in Hilversum was gestart met een tocht van een reddingsboot door Kerkelanden tijdens het Zomerfeest. De reddingsboot heeft daarna veel andere steden en dorpen bezocht en bereikte tijdens de demonstratie Den Haag.

Door de secretaris van het Platform, mw. Stuurwold werd namens de landelijke organisaties van gehandicapten en chronisch zieken, die aan de demonstratie deelnamen, aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie voor VWS een foto aangeboden. De foto stond symbool stond voor de angst van veel mensen met beperkingen dat zij na de mogelijke invoering van de Wmo niet meer volwaardig deel zouden kunnen uitmaken van de samenleving. Dit als gevolg van het feit, dat in de Wmo het recht op zorg niet gegarandeerd is.

 

Vervolgens werd door mw. Pijpers van het Platform een taxibusje op miniformaat aangeboden als symbool van de angst van mensen met beperkingen en chronisch zieken, dat door de invoering van de Wmo hun mobiliteit niet gegarandeerd zou kunnen zijn, waardoor participatie aan de samenleving in de vorm van werk en sociale contacten bemoeilijkt zou worden.