Een toilet voor iedereen!

Al jaren vraagt het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken aandacht voor het plaatsen van openbare invalidentoiletten in Hilversum, want rolstoelers en scootmobielrijders moeten, net als andere mensen, ook wel eens naar de WC.

In het centrum van Hilversum  is daar nauwelijks een mogelijkheid voor. Een paar horecagelegenheden zijn wel rolstoeltoegankelijk, maar dat betekent niet dat er ook een voor rolstoelers toegankelijk en bruikbaar toilet is.
Dat maakt uitgaan of met andere burgers meedoen aan evenementen, zoals Hilversum Alive, niet aantrekkelijk of zelfs onmogelijk. Helaas ontbreekt ook een openbaar invalidentoilet: een toilet dat zo is aangepast dat mensen met een lichamelijke beperking er zelfstandig gebruik van kunnen maken.
 
Volgens het Platform kan de Gemeente een openbaar invalidentoilet plaatsen op het Langgewenst, daar waar ook de markt op woensdag en zaterdag is. Het marktterrein wordt in 2014 opnieuw ingericht. Dat is een mooi moment daarvoor.
Andere mensen hebben ook voordeel van een invalidentoilet, zoals vrouwen met kleine kinderen in een wandelwagen.
 
Om aandacht te vragen voor dit probleem ‘plaatste’ het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken in samenwerking met de SP Hilversum op woensdag 11 december om 10.00 uur een openbaar toegankelijk toilet (met handtekeningen) op het pleintje naast MEE (Oude Torenstraat 45) tegenover de Grote Kerk in Hilversum.
 
Wethouder Jan Rensen was aanwezig zijn om de verhalen van het Platform te horen en de problemen te bespreken. Hij zegde een openbaar toilet op de nieuw in te richten markt toe, dat dan ook toegankelijk en bruikbaar zal zijn voor gehandicapten.
Hoe deze plannen worden uitgewerkt, kon hij nog geen mededelingen over doen. Het probleem schijnt vooral het schoonhouden van het toilet te zijn. De toiletkar die een tijd op de matrkt gestaan voorzag in een behoefte, wat als resultaat had dat de schoonmaak achterbleef.
De toiletpot staaat nu opgesteld in de hal van MEE, waar u nog een handtekening kunt zetten om uw steun te betuigen..
 
De SP-Hilversum ondersteunt deze actie en heeft tijdens de  markt aandacht besteed aan het probleem. Zij verzamelden op de markt handtekeningen op de toiletpot die op woensdag 11 december aan het Hilversums College wordt overhandigd door het Platform. 
 
 
Toiletpot met handtekeningen op de markt (Gooi- en Eemlander)