In een gesprek van het Platform en de Gemeente op 16 juni 2015 zijn de plannen voor de overgang van de Groest naar het Langgewenst besproken. Dat wordt een zogenaamde shared space: alle verkerdeelnemers kunnen gebruik maken van de ruimte. Er is geen duidelijk aangegeven rijbaan, fietsroute of wandelruimte. Veilig bewegen is de verantwoordelijkheid van de verkeerdeelnemer.

Voor mensen met een beperking kan dat een probleem zijn.

Ook de inrichting van het Langgewenst werd besproken; hier volgt een overzicht:

- de oversteek van de Stationsstraat die met name voor mensen met een visuele beperking lastig kan zijn in een shared space omgeving. Maar in principe verandert het niet zoveel. Er komen attentietegels tussen de paaltjes die de Groest voor auto's afsluiten en idem aan de overkant op het Langgewenst. Voor de kruising komend vanuit de stationskant wordt een verhoging van de rijweg tot op loopniveau aangebracht en daarbij wordt een waarschuwing geplaatst.

- de route gaat dan via de JT-bioscoop verder.

- route vandaar naar Vorstin: daarvoor zijn 2 varianten:

   1e   Plein schuin oversteken via lijn van natuursteen in klinkers (?).

Dat is te voelen voor meeste blinden,maar waarschijnlijk slecht te zien voor mensen met een ernstige visuele beperking. Er moet dan ook een ventweg dwz de ontsluiting van de parkeerplaatsen langs de Naarderstraatkant van het Langgewenst worden overgestoken langs een ondergrondse vuilcontainer.

Daarvoor zijn weer attentievlakken nodig en vervolgens kan de gevel de geleidelijn zijn. Deze route werd als onveiliger, want meer oversteken, gezien.

   2e   Weg langs gevel JT bioscoop, geleidelijn aanleggen langs fietsenstalling daar, gidslijn is gevel van huisje , nog een geleidelijn aanleggen over open stuk naar gevel huizenblokken en vanaf daar oversteken naar Koningsstraat. Dit lijkt de veiligste, meest verkeersluwe variant.

- bestrating Langgewenst is zonder gootjes, maar meer golvend met afschot naar roostergoten. Golvend in de richting dwars op lengte van plein.

- bestrating wordt niet hobbelig: geen keitjes

- de fietsvakken die in plaats van de fietsklemmen zijn gekomen aan de kop van de Groest lijken te 'werken' .

- mocht eventueel de bestrating van de Groest of elders waar de molgoten (dat zijn die beruchte gootjes waar rolstoelen in blijven hangen) zijn opgebroken worden, dan zal erop gelet moeten worden, dat ze wat minder diep en met minder 'botsrandjes' worden aangelegd. Beter misschien wadi's.

- alle gidslijnen op de Groest komen waarschijnlijk aan een kant te liggen.

- integraal toegankelijk toilet zit in tender van oude bioscoop of wordt links of recht van oude bioscoop gebouwd in combinatie met marktkantoor, eventueel gecombineerd met ruimte voor EHBO.

Gregory Dunker  en Heiltje Stuurwold waren namens het Platform aanwezig; van de gemeente waas aanwezig Wolter Bokelman en Ute Hoogeveen en nog twee mensen.