Toegankelijkheid Stadskantoor

De laatste loodjes.

14 september 2015 is het Platform bijgepraat over de laatste verbeteringen die nog moeten worden aangebracht om het Stadskantoor voor iedereen toegankelijk te maken. Het gaat om:

 • Geleidelijn vanaf een nieuwe extra trapleuning in een rechte lijn naar de linkerkant van het tourniquet  volgens richtlijnen van het Bureau Toegankelijkheid.
 • Markering met stippen van de traptreden over de breedte tussen de extra te plaatsen leuning en huidige leuning.
 • Waarschuwingsvlak op het trottoir, bij met kruis gemarkeerde plek om even te stoppen met de auto voor in- en uitlaten van passagiers, met geleidelijn vanaf de rand van de  stoep naar begin nieuwe trapleuning.

 

Naar verwachting zal dit eind van het jaar geregeld zijn.

 

Geschiedenis.

17 juni 2009 werd het  Stadskantoor Publiekszaken  van Hilversum aan de Oude Enghweg geschouwd. In het rapport daarvan zijn een aantal aanbevelingen en adviezen voor verbetering van de toegankelijkheid en bruikbaarheid genoemd. Ondanks toezeggingen van de toenmalige wethouder Karin Walters is daaraan verder weinig aandacht geschonken. Daarin is nu verandering gekomen: 

9 april 2013 heeft een eerste gesprek plaats gevonden tussen het Platform en ambtenaren van de Gemeente over de aanbevelingen uit het verslag van de schouw. De Gemeente zou op korte termijn verdere verbeteringen aanbrengen om de  toegankelijkheid en bruikbaarheid van het Stadskantoor voor mensen met een beperking te verbeteren.

Gedurende de zomermaanden werd door het Platform met ambtenaren van verschillende betrokken afdelingen druk overlegd hoe de aanbevelingen uit het rapport van de schouw van het Stadskantoor uit 2009 konden worden uitgevoerd.
 
De volgende afspraken werden gemaakt en deels al uitgevoerd:
 • De hal van het Stadskantoor is opnieuw ingericht: ruimer en overzichtelijker.
 • Borden zijn aangepast.
 • Een ambulante pinautomaat is in bestelling. Deze is bedoeld voor gebruik bij andere dan de lage balie en voor bij mensen thuis. Op de mogelijkheid voor huisbezoek door een ambtenaar zal nadrukkelijk gewezen worden op de gemeente-website.
 • Over de plaats en grootte van de parkeerplaatsen voor gehandicapten en het begaanbaar maken van het trottoir aan de kant van het Stadskantoor zijn afpraken gemaakt. Niet alles is helemaal goed aan te passen: oude bomen hebben nu eenmaal dikke wortels, maar bij het opnieuw bestraten na aanleg van de nieuwe riolering in de Oude Enghweg wordt geprobeerd dit zo veel mogelijk weg te werken.
 • Er komen twee nieuwe invaliden-parkeerplaatsen aan de achterkant van het gebouw.
 • De bewegwijzering van de parkeerplaats aan de achterkant van het gebouw naar de ingang wordt verbeterd.
 • Het eigen personeel van de Gemeente, dat vaak auto’s in de weg parkeert zal erop gewezen worden, dat niet mag.
 • Het voorplein krijgt geleidelijnen vanaf een nieuwe extra trapleuning in een rechte lijn naar de linkerkant van het tourniquet  volgens richtlijnen van het Bureau Toegankelijkheid.
 • Markering met stippen van onderste en bovenste traptreden over de breedte tussen de extra te plaatsen leuning en huidige leuning.
 • Stippenmarkering van traptreden langs de extra te plaatsen leuning. Deze komt uit bij de geleidelijn naar de ingang en start bij een waarschuwingsvlak op het trottoir met geleidelijn vanaf de rand van de  stoep. De precieze plaats van de nieuwe extra leuning ten opzichte van het waarschuwingsvlak zal bepaald worden met hulp van iemand met een visuele beperking.
 • De hellingbaan die vanaf de zijkant naar de ingang loopt, wordt zoveel mogelijk afgevlakt. Probleem is, dat dit maar beperkt kan: onder de hellingbaan ligt een kelder.
Let op:
Als u door uw beperking niet in staat bent naar het Stadskantoor te komen, kunt u dat doorgeven.
De ambtenaar komt dan op huisbezoek (met een mobiel pinapparaat).