Home » Agenda/Nieuws » Verkiezingen gemeenteraad 2022

Brief aan fracties gemeenteraad.

Het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken Hilversum heeft naar aanleiding van de komende verkiezing van leden voor een nieuwe gemeenteraad een brief gestuurd aan de fracties van de politieke partijen in de huidige gemeenteraad.

In de brief staan een aantal punten genoemd, waarvoor aandacht wordt gevraagd, omdat ze belangrijk zijn voor mensen met een beperking of chronische ziekte. 

Daaraan is het Manifest "Toegankelijkheid begint lokaal" van Ieder(In), het netwerk van belangenorganisaties van mensen met een beperking of chronische ziekte, toegevoegd.