Home » Agenda/Nieuws » Week van de Toegankelijkheid 2015

Week van de Toegankelijkheid 2015

Over de Week van de Toegankelijkheid
Elk jaar vindt in oktober de Week van de Toegankelijkheid plaats. Dit jaar is dat van 5 tot en met 10 oktober. Mensen met een beperking en belangenbehartigers vragen dan aandacht voor toegankelijkheid en het feit dat mensen met een beperking net als iedereen willen meedoen in de samenleving. Net als in 2014 is het thema van 2015  het verenigingsleven.

 
Nederland is een echt verenigingsland. Sport, toneel, muziek, de buurt… op vele vlakken verenigen mensen zich om samen op te trekken. Helaas is het voor mensen met een beperking nog steeds niet vanzelfsprekend om lid te zijn van een vereniging. Gewoon omdat verenigingen niet altijd toegankelijk voor hen zijn.
 
Helaas, want natuurlijk willen ook mensen met een beperking kunnen meedoen aan het verenigingsleven. Maar ook een gemiste kans voor verenigingen, want toegankelijkheid kan verenigingen veel opleveren: meer leden, vrijwilligers en bezoekers, meer omzet, meer diversiteit, een gevarieerder aanbod. In de praktijk blijkt dat er met kleine investeringen al veel kan worden bereikt op dit vlak.
 
Het gaat bij toegankelijkheid overigens niet alleen om fysieke toegankelijkheid, maar ook om toegankelijke informatie en de bejegening en omgang met elkaar.
 
 
Met vragen kunnen mensen terecht op de website: www.weekvandetoegankelijkheid.nl  Staat de gewenste informatie er niet tussen, dan kan men bellen naar (030) 720 00 00 of mailen naar info@weekvandetoegankelijkheid.nl.