Home » Corona » Corona en terrassen Groest

Corona en toegankelijkheid Groest

7 april 2021

Begin april heeft Gregory Dunker met wethouder Scheepers, een betrokken ambtenaar en de nieuwe manager van het stadscentrum Jorine de Soet een nieuwe wandeling langs de terrassen op de Groest gemaakt. Doel was de toegankelijkheid van de Groest voor mensen met een beperking te bekijken als binnenkort de vergrote terrassen op de Groest weer open mogen.

Gregory was blij dat tussen de Leeuwenstraat en de Kerkstraat  de tafeltjes zijn gedraaid. Daardoor gaan mensen niet met hun stoelen op de geleidelijn zitten. 

Verder werd hem verteld, dat er gezocht wordt naar een oplossing voor het stuk tussen de Leeuwenstraat en de Stationsstraat. Als daar een geleidelijn gelegd gaat worden, kunnen mensen met een visuele beperking zelfstandig naar de markt en Mout lopen. 

Wordt vervolgd.

 

12 juni 2020

Deze vrijdag heeft het Platform (Gregoy Dunker en Heiltje Stuurwold) samen met wethouder Scheepers , drie ambtenaren en Agnes Zuiker van de Gooi en Eemlander de toegankelijkheid van het deel van de Groest waar de terrassen zijn bekeken. De terrassen mochten uitgebreid worden om toch enige omzet te kunnen halen en te voldoen aan de 1 1/2 m afstand tussen mensen in verband met Corona (Richtlijn RIVM). 

De tafels en stoelen bleken op de meeste uitgebreide terrassen gelukkig wel zo neergezet te zijn, dat de geleidelijnen nog bruikbaar zijn. Maar niet overal. Toegezegd is dat daar door de gemeente opgelet gaat worden. Ook wordt er nog steeds aan gewerkt de geleidelijnen door te trekken naar de markt. 

 

In de Gooi en Eemlander verscheen 13 juni 2020 de reportage die hieronder staat:

Samen met zijn trouwe hulplabrador Leyla loopt Gregory Dunker, zijn blindenstok links en rechts voor zich uit zwaaiend, de Hilversumse Groest op. Het is vrijdagmorgen negen uur, het tijdstip waarop de ene na de andere leverancier zijn dagelijkse voorraad komt afleveren. Hun vrachtwagens maken een enorm kabaal. Ondertussen trekken de meeste fietsers zich niks van het tijdelijke rijverbod op de Groest aan en karren vrolijk tussen voetgangers en vrachtauto’s door.

In Dunkers kielzog lopen Heiltje Stuurwoldt van het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken Hilversum, het platform waar Dunker zelf ook deel van uitmaakt, en de Hilversumse wethouder Arno Scheepers, die onder meer Openbare Ruimte in zijn portefeuille heeft. Ook lopen de ambtenaren Jacqueline Greven en Paul Portheine mee, notitieblokken en gedetailleerde tekeningen van de omgeving in de aanslag.

Op Dunkers verzoek gaat de stoet deze ochtend met eigen ogen aanschouwen waar hij als blinde soms letterlijk tegenaan loopt: de stoelen en tafels op de terrassen, die nu met twee meter zijn uitgebreid, de bankjes, schotten, vuilcontainers en houten borden voor winkeldeuren, tot zelfs een complete tent als terrasoverkapping, gewoon midden op de stoep. De tent is bovendien afgezet met slaphangende touwen, waar je makkelijk je nek over zou kunnen breken. Ook als je niet blind bent.

Obstakels

Het wordt al snel duidelijk dat de Groest nog niet helemaal voor iedereen even goed toegankelijk is. Mensen met een fysieke beperking, zoals Dunker, die behalve blind ook slechthorend is, moeten nogal wat obstakels overwinnen als ze zonder kleerscheuren van de ene kant van de Groest naar de andere kant willen komen. En precies dat is de reden dat Dunker de gemeente mailde om actie te ondernemen, zeker nu de horecaondernemers hun terrassen mogen uitbreiden. „Want ik moet nu echt laveren tussen alle bezoekers, obers en meubilair”, zegt Dunker.

Op haar beurt nodigde de gemeente Dunker en Stuurwoldt uit om gezamenlijk een rondje te lopen en te zien wat er verbeterd kan worden. Die geste kan Dunker waarderen. „Klagen helpt dus”, zegt hij lachend. „Maar ik ga er van uit dat er serieus naar oplossingen wordt gezocht.” Dat laatste wil Scheepers wel beloven. „We onderzoeken al langer hoe we het centrum van Hilversum inclusief, dus voor iedereen bereikbaar kunnen maken, vooral voor mensen met een beperking.”

„Fase 1 hebben we gehad”, vervolgt de wethouder. „Dat was de route van het station tot Gooiland en terug. Dat stuk is nu geschikt voor blinden of mensen in rolstoelen en met rollators.” Die route voert echter door de Leeuwenstraat, omdat bijna niemand via de markt naar het station loopt. „We merken dat het Marktplein een echte ‘hotspot’ is geworden, onder meer dankzij Mout”, vult hij aan. „Daardoor is het nu veel drukker geworden op het stuk van de Leeuwenstraat tot aan de markt. Vandaar dat we dat deel ook gaan aanpakken.”

Bij de Kerkstraat moet het gezelschap oversteken, richting Rex. Dunker kan daar nog redelijk ongehinderd via de geleidelijn lopen, maar aan de overkant, bij Subway, gaat het fout. Midden op de gidslijn staat een glazen schot met daarachter tafels en stoelen. Dunker botst ertegen aan. Niet alleen hij, niemand kan zonder te slalommen vanaf hier het Marktplein bereiken.

„Dit deel is inderdaad nog wel een issue, maar het is ook best een ingewikkeld stukje Groest”, zegt Portheine vergoelijkend. „De Groest is hier een 50-kilometerstraat, we moeten rekening houden met de verkeersveiligheid, met vergunningen van de ondernemers, met het bestemmingsverkeer en verschillende andere gebruikers. Dus er komt nog wel wat bij kijken voordat dit voor iedereen toegankelijk is.” „Het is nog een heel gepuzzel om alles goed en logisch in elkaar te passen”, voegt zijn collega Greven eraan toe.

Oplossing

„We zijn al met Subway in gesprek”, vertelt Scheepers, „dus de verwachting is dat ook hier over een tijdje een oplossing komt. Alleen moet dat via de gemeenteraad en gaat het extra geld kosten, want de eigenaar heeft een vergunning. Maar hij is welwillend, dus ik ben positief gestemd. We gaan geen rechtszaken aanspannen tegen de horecaondernemers.”

De wethouder beaamt dat het natuurlijk het mooiste zou zijn wanneer je vanaf Gooiland in een rechte lijn naar de markt zou kunnen lopen, maar zegt er direct achteraan dat dat niet gaat lukken. „We proberen natuurlijk wel om het zo voor elkaar te krijgen dat mensen niet kriskras over de Groest hoeven te lopen om obstakels te omzeilen. Daarom willen we op de Groest zelf tijdelijke geleidelijnen aanleggen, zodat het ook voor blinden veiliger wordt om hier te lopen. En we hebben de fietsers al tijdelijk geweerd, dat scheelt ook weer.”

De gidslijnen, natuurlijk of aangelegd, helpen mensen met een visuele beperking om hun weg te vinden. „Alleen mag er dan niks op zo’n geleidelijn worden gezet, zoals terrastafels”, zegt Dunker. „Dan knal ik er alsnog tegenaan.” Volgens de wethouder ligt hier ook een verantwoordelijkheid voor de uitbaters zelf.

„We gaan als gemeente niet constant voor politieagentje spelen, daar hebben we de capaciteit ook niet voor. En natuurlijk gaat het weleens mis, zoals hier (hij wijst naar het bankje dat voor de gevel bij Dunkin’ Donuts staat), want die gevel is een natuurlijke geleidelijn en die moet vrij blijven, maar daar spreken we de ondernemer dan op aan en die zet dat bankje of bord vervolgens gewoon ergens anders. Mijn ervaring is dat iedereen heel goed meewerkt, er is absoluut geen sprake van onwil.”

Autovrij

Als het aan Heiltje Stuurwold van het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken Hilversum ligt, wordt de hele binnenstad autovrij. Ook Dunker kan zich daar goed in vinden, maar die optie is uitgesloten, meent Portheine. Ook de zogeheten molgoten, de regengeulen die aan weerszijden van de Kerkstraat zijn aangebracht, mogen wat haar betreft direct verdwijnen.

„Die dingen zijn een ramp voor mensen in een rolstoel of met een rollator”, briest ze. Toch zijn ze allebei tevreden met de wandeltocht langs alle knelpunten. Dunker: „Het probleem dat ik heb aangezwengeld zit in ieder geval bij een aantal ambtenaren nu wel goed tussen de oren.”

 

1 juni 2020

De terrassen zijn open. En groter. De reden is begrijpelijk: om nog enige omzet te halen, dus genoeg klanten te trekken die wel op veilige afstand van elkaar moeten zitten is meer ruimte nodig. Alleen betekent het dat de gebruikelijke looproutes voor mensen met een visuele beperking veranderd zijn. Geleidelijnen zijn vaak niet meer te vinden of 'overbouwd'.

Een voorbeeld hiervan is te vinden op de Groest, waar de net nieuw aangelegde geleidelijnen voor een deel niet meer te vinden zijn. Daarvoor in de plaats zouden de molsgoten in de straat gebruikt moeten worden. Maar helaas: daar sluiten de rest van de geleidelijnen niet op aan. (Molsgoten zijn de 'geulen' in de bestrating die voor de waterafvoer dienstdoen.

Een ander punt is dat door het veranderen van de gebruiksruimte van de Groest er minder loopruimte is: rolstoelen hebben daardoor meer last van diezelfde molsgoten. De in de Kerkstraat en Groest aangelegde molsgoten zijn voor mensen op wielen zeer vervelend om langs of overheen te rijden. Buitelingen kunnen het gevolg zijn. Hier is door het Platform al vaker op gewezen.

Namens het Platform heeft Gregory Dunker aan de bel getrokken en dit probleem onder de aandacht van de gemeente gebracht. Het Platform is niet tegen grotere terrassen, maar het was handiger geweest als we daar meteen bij betrokken waren om over geschikte oplossingen mee te denken.