Home » Corona » Corona: Toegankelijkheid Ziekenhuis

Wat kan wel en niet als je naar het ziekenhuis moet en je hebt een beperking?

Op de website van het ziekenhuis staat op de homepage onder het kopje Coronamaatregelen wanneer iemand een begeleider mag meenemen: https://www.tergooi.nl/coronavirus-maatregelen-in-tergooi/

Daar staat:

Een begeleider mag mee met mensen die niet alleen het polibezoek kunnen afleggen (bijv. rolstoel, in de war, blind).

Maar let op: soms moet van tevoren een begeleidersbrief gevraagd worden aan de polikliniek waar je de afspraak hebt.

 

Als iemand op een verpleegafdeling ligt, mag hij één bezoeker per bezoekuur ontvangen. Als deze bezoeker niet alleen op bezoek kan komen (rolstoel, in de war, blind) dan kan een bezoekerskaart voor die begeleider worden aangevraagd.

 

Desinfectiemiddelen.

Het Platform kreeg signalen dat mensen desinfectiemiddelen niet konden vinden. Wel die voor de leenrolstoel, maar niet voor henzelf. Vanuit het ziekenhuis werd gemeld dat in het begin van de Corona-uitbraak het gebrek aan desinfectiemiddelen zo groot was, dat mensen die naar het ziekenhuis kwamen gevraagd werd om thuis de handen met warm water en zeep te wassen. Maar de middelen zijn nu wel aanwezig. Er zal voor gezorgd worden dat deze zo neer gezet worden dat ze makkelijker te vinden zijn.